روزنامه ملی انیس

نقش رسانه ها در روند انتخابات

رسانه های دیداری،  شنیداری و چاپی مجراهای اند که از این طریق می توان اطلاعات را به شهروندان انتقال و بدسترس آنها قرار داد.  بناءً نقش رسانه ها در روند انتخابات خیلی ها مهم و با ارزش است.  از این رو،  لازم است که رسانه ها باید هرچه زودتر و بیشتر درترویج فرهنگ مردم سالاری،  تشویق و ترغیب شهروندان به هدف سهم گیری و اشتراک در روند انتخابات نقش مهمی را بازی نمایند.  آنها باید با راه اندازی برنامه های مرتبط به انتخابات به شهروندان آگاهی دهند که سهم گیری در چنین روندی می تواند بر سر نوشت آنها تأثیر بسزایی داشته باشد،  بنابراین،  شهروندان باید در این روند اشتراک نمایند.  از طرف دیگر ؛ راه اندازی برنامه های گفتگو با نامزدان مجلس نمایندگان،  ریاست جمهوری یا شورا های ولایتی تا حدودی می تواند به شهروندان کمک نماید تا آنها اشخاصی را که بحیث نامزد برای کرسی مجلس نمایندگان،  ریاست جمهوری یا شورای های ولایتی نامزد شده اند با بدست آوردن معلومات در مورد برنامه های آنها،  آنها را بصورت بهتر بشناسند و از میان آنها بهترین ها را انتخاب نمایند.  زیرا شهروندان اکثرا نظر به کمی وقت و زمان نمی توانند همه نامزدانی را که برای کرسی شورای ملی،  ریاست جمهوری و شورا های ولایتی خود را نامزد نموده اند آنها را ببینند و از نزدیک در مورد برنامه های شان با آنها صحبت نمایند،  بناءً نیاز است که برنامه های آنها از طریق رسانه ها به سمع شهروندان رسانده شود تا شهروندان در پرتوی این روشنای بتوانند در انتخاب و گزینش این افراد از دقت و درایت کار گیرند و از میان آنها بهترین ها را انتخاب نمایند.  در این صورت است که شهروندان خواهند توانست با داشتن آگاهی و اطلاعات در مورد نامزدان شورای ملی،  ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در روز انتخابات به پای صندوق های رأی رفته و رأی خود را بنفع نامزد مورد نظر خویش استعمال نمایند. قابل یاد آوری است که از شروع تاریخ انتخابات تا کنون دیده می شود که رسانه های دیداری،  شنیداری برنا مه های انتخاباتی را بدست نشر می سپارند تا بتوانند از این طریق به شهروندان آگاهی داده تا شهروندان بتوانند با در نظر داشت این اطلاعات به پای صندوق های رأی رفته و نامزد مورد نظر خویش را برای کرسی مجلس نمایندگان انتخاب نمایند. این نکته را نباید از یاد برد که یکی از اصول کار رسانه ای این است که هر رسانه چه دیداری،  شنیداری و چاپی باشد باید بدون در نظر داشت مسائل قومی،  زبانی،  مذهبی و سمتی اطلاعات را بدون کم وکاست بدست نشر بسپارد و مردم را در روشنی آن قرار دهند. اما متأسفانه دیده می شود که برخی از رسانه ها چه دیداری،  شنیداری و چاپی بدون در نظر داشت این اصل اطلاعات را بگونۀ وارونه بدست نشر می سپارند که این خود می تواند یک نقیصۀ بزرگ در کار رسانه ای تلقی گردد. گذشته از این، رسانه ها با تحت پوشش قرار دادن جریان رأی دهی در روز برگزاری انتخابات می توانند آنرا بگونۀ مستند بدست نشر بسپارند و همین گونه جریان رأی شماری را تحت پوشش قرار دهند تا شهروندان مطمئن گردند رأی آنها به هدر نرفته بلکه به نفع نامزد مورد نظر آنها محاسبه شده است.  بنابراین،  گزارش دهی لحظه به لحظه از جریان انتخابات و شمارش آرا می تواند به شفافیت انتخابات کمک کند و به آن مشروعیت بخشد. همین گونه،  پخش و نشر مدارک و اسناد از تقلب و دست کاری درنتایج آرا از طریق رسانه های دیداری،  شنیداری و چاپی می تواند در امر شفافیت سازی این پروسه و شناسایی متقلبین خیلی ها مؤثر واقع گردد.  به این ترتیب رسانه ها می توانند با تحت پوشش قرار دادن جریان رأی دهی و رأی شماری از این این روند نظارت نمایند و نقش کلیدی را در شفافیت سازی این پروسه بازی نمایند و این می تواند بطور کل همان حرف را که در میان مردم معروف است به واقعیت تبدیل نماید که رسانه ها درواقعیت امر در یک جامعه ؛چشم و گوش افراد جامعه اند.  اما چیزی که مانع کار رسانه ها در این روند می گردد همانا عدم تأمین امنیت است،  در شرایط و اوضاع بد امنیتی نه تنها رسانه ها نمی توانند جریان رأی دهی را تحت پوشش قرار دهند بلکه حتا شهروندان هم نمی توانند به مراکز رأی دهی رفته و رأی خود را به نفع نامزد مورد نظر خود استعمال نمایند.  بنابراین این وظیفه و مسئولیت مهم و خطیر بدوش نیرو های امنیتی است که باید دراین روز امنیت مراکز رأی دهی را در سراسر کشور تأمین نمایند تا شهروندان افغان بتوانند در هر گوشه و کنار این سرزمین با اطمینان خاطرو عاری از انفجار و انتحار به پای صندوق های رأی رفته و رأی خود را به نفغ نامزد مورد نظر خویش استعمال نمایند، همین گونه اهل رسانه هم بتوانند در این روز جریان رأی دهی را تحت پوشش قرار دهند و آن را بطور زنده از طریق رسانه ها بدست نشر بسپارند تا شهروندان مطمئن گردند که عزیزان شان که برای دادن رأی به مرکز رأی دهی رفته اند،  سلامت به خانه باز خواهند گشت.  از طرف دیگر،  نهاد های مسئول باید تلاش نمایند که زمینۀ برای خبرنگاران و گزارشگران مساعد سازند تا آنها به مراکز رأی دهی رفته و جریان رأی دهی و شمارش آرا را بطور زنده بدست نشر بسپارند. هم چنان شریک سازی اطلاعات مربوط به انتخابات با رسانه ها خود می تواند در کار اطلاع رسانی تسهیلات را فراهم سازد،  بنابراین لازم است که نهاد های دولتی و نهاد های بین المللی که در بخش انتخابات فعالیت می نمایند کوشش نمایند که اطلاعات را که در مورد تخطی و تقلب در دست دارند باید هرچه زودتر بدسترس رسانه ها قرار دهند تا رسانه بتوانند بدون کم و کاست آن را در فرصت مساعد و زمان مشخص بدست نشر بسپارند تا باشد جلو تقلب کاران گرفته شود.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید