روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نقش جنرالان پاکستانی درتراژیدی خون درافغانستان

روایات جنگ در شمال افغانستان نشان می دهد که جنرالان پاکستانی به عنوان طراحان و مدیریت کنندگان جنگ در افغانستان حضور دارند وگروه های مسلح مخالف، یک دستاویز برای اهداف راهبردی آن کشور در افغانستان اند.

جنرال ارشادحسین ٬ یکتن از جنرالان استخبارات نظامی است او که اکنون به شیخ مطیع الله تغییرنام داده است در فاریاب حضور دارد و جنگ طالبان را در شمال افغانستان مدیریت می کند حتا به او مغزمتفکر طالبان لقب داده اند.

شیخ مطیع الله که تجربه کار با جنگجویان آسیای میانه را در مناطق قبایلی دارد و سال ها گروه ازبک تبار مربوط طاهر یولداش وجنگجویان دیگر از تاجکستان٬ قرغزستان٬ ایغور های چین و چیچنی ها را آموزش داد وآنان را با برنامه به افغانستان و آسیای میانه اعزام کردند. اکنون در شمال افغانستان است وپیچیده ترین عملیات های طالبان و جنگجویان خارجی را در این کشور طراحی و مدیریت
می کند
.

امین الله امین ولسوال قوش تیپه جوزجان تأیید کرده است که شیخ مطیع الله در شمال افغانستان حضور دارد وجنگ طالبان را درصفحات شمال رهبری می کنداو به خبرنگار آژانس باختر گفت: شیخ مطیع الله جنرال برحال آی،‌اس،آی از قوماندانان ارشد سرخ طالبان است که با ۲۰۰ تن از جنوب به شمال آمده است وفعالیت های تروریستی را انجام می دهد.

ولسوال قوش تیپه می گویدکه شیخ مطیع الله سه ماه قبل به ولسوالی قوش تیپه رفت و ولسوالی را سقوط داد وبعد حملات طالبان را برولسوالی های مردیان وآقچه طراحی کردوحالادر ولسوالی های بلچراغ وگرزیوان فاریاب است و جنگ طالبان را در فاریاب مدیریت می‌کند.

ولسوال می گوید که کسی تا کنون شیخ مطیع الله را ندیده است باری طالبان جمعی از مردم را درقوش تیپه جمع کرده بودند شخصی به همین نام سخنرانی کرد مگر هشت نفر در یک قیافه شکل و لباس بودند.

یک کار شناس مسایل نظامی می‌گوید: شمار جنگجویان خارجی یی که در کنار گروه های مسلح علیه نیروهای دولتی در شمال در جنگ اند از مرز دو هزارنفر  بالاتر است .

همه آنان  زمانی در مناطق قبایلی مرکز٬ قرار گاه و مخفیگاه داشتند.

بعد از آن که پاکستان متهم شد که از هراس افگنان بین المللی حمایت می‌کند به خصوص زمانی که خشم روسیه وواکنش کشور های آسیای میانه را متوجه شد برنامه انتقال این هراس افگنان را به مناطق صفری خط دیورند و حتا داخل خاک افغانستان برنامه ریزی کرد.

پاکستان نمی توانست در خشم روسیه وواکنش کشور های آسیای میانه دیگر میزبان هراس افگنان از کشور های آسیای میانه باشد و در عین حال نمی توانست که با از دست دادن این جنگجویان به کمک های سخاوتمندانه کشور های حوزه خلیج فارس که برنامه های راهبردی در برابر کشورهای آسیای میانه دارند٬پشت کند.

این آگاه مسایل نظامی می گوید که آی٬اس٫آی برنامه انتقال آنان را به مناطق صفری خط دیورند و شمال افغانستان روی دست گرفت و با کارگیری بمباردمان راکتی و توپخانه‌یی بخش های از افغانستان و خالی کردن این مناطق از سکنه٬ زمینه را برای جابه جایی هراس افگنان خارجی مساعد کرد و حالا بخش های از شمال افغانستان به خصوص فاریاب ٬جوزجان و سرپل به مکان هراس افگنان رانده شده مبدل شده است.

درهمین حال منابع دیگر در ولایت جوزجان گفته اند که شیخ مطیع الله ٬ اسلحه جدیدرا برای طالبان انتقال داده است.

قوماندان امنیه جوزجان گفته است این جنرال پاکستانی، چند ماه قبل از کویته به شمال افغانستان آمده است.

مقام های محلی در جوزجان و شمار دیگری از ولایت ها گفته اند که شمار جنگجویان خارجی در شمال افغانستان بیشتر شده است و جنرالان پاکستان در طراحی حمله های پیچیده آنان را رهنمایی می کنند.

این مقام ها گفته اند که سال پار یک جنرال ارتش پاکستان به  نام ندا‌محمد برای طالبان در فاریاب برنامه و طرح می داد .

احمد سعیدی آگاه امور سیاسی نیز حضور جنرالان پاکستانی را در شمال افغانستان تأیید می کند او در رابطه به فعالیت شخصی بنام شیخ مطیع الله در شمال افغانستان به خبرنگار،آژانس باختر گفت: نام اصلی وی ارشاد حسین است او از مناطق قبایلی پاکستان است  که به شیخ مطیع الله مشهورشده است.

سعیدی می گوید:  مطیع الله  در بین گروه های ازبک تبار از نفوذ زیاد برخوردار است ،او قبلا همراه با  گروه  یمنگانی بود وفعلا در یکی از مناطق سرپل حضور دارد وجنگ ولایت های شمال را از همانجا رهبری می کند .

این گفته ها نشان می دهد که پاکستانیان عامل درامه جنگ ووحشت در این کشور اند وبرای رسیدن به مقاصد شان از هر امکان و فرصت استفاده می کنند.

پس سوال این جاست٬طالبان که خود را جهادگر در برابرامریکا می‌دانند چرا تجاوز وتخطی های پاکستان را درافغانستان نادیده می‌گیرند اجنبی که اجنبی است امریکایی و پاکستانی ندارد؟

 ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید