روزنامه ملی انیس

نقش برجسته زنان در تأمین صلح  کشور

صدای صلح خواهی و تلاش برای دستیابی به صلح و آرامش در افغانستان درست زمانی در این مقطع تاریخی و سرنوشت ساز زیادتر طنین انداز  گردیده است که آخرین دور نشست های نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بعد از رایزنی ها و ملاقات با نمایندگان گروه طالبان در قطر پایان یافت و خلیلزاد نتایج گفتگوهایش را برای رئیس جمهور افغانستان در ختم این نشست ها ارائه نمود، اما بنابر عدم حضور نماینده دولت افغانستان در این نشست ها، نتایجی که بتواند به راهکارهای فراهم سازی شرایط مذاکره با طالبان و ملاقات رو در رو با حکومت افغانستان بیانجامد حاصل نگردید.

با برداشت آگاهان سیاسی از این نشست ها و ملاقات هایی که خلیلزاد با طالبان داشت، پیشنهادات غیر موجه گروه طالبان که دستاوردهای ۱۸ ساله پروسه دموکراسی، آزادی بیان حضور پررنگ زنان در امور کشورداری را کم اهمیت می دهد و بار دیگر حکمروایی متحجر گرایانه طالبان را در اذهان مردم احیا ساخته، پروسه صلح را به کندی مواجه و نتایج ملموسی که از ملاقات ها و نشست ها انتظار برده می شود زیر سوال قرار می دهد، این در حالیست که دولت اسلامی افغانستان برعکس چندی قبل هیئتی را به عنوانی هیئت مذاکره کننده صلح تعیین نمود در آن چند تن از زنان نیز شامل این هیئت اند تا بر اساس قانون اساسی کشور از نقش برجسته شان در پروسه صلح و تأمین امنیت حمایت نمایند و حضور آنان در پروسه صلح پررنگتر گردد.

در همین راستا اخیراً هیئت مذاکره کننده صلح با تعدادی از زنان به شمول نمایندگان نهادهای جامعه مدنی دیدار و صحبت نمود، در این دیدار و ملاقات روی چگونگی روند صلح و نقش زنان در این زمینه بحث گردید و اشتراک کنندگان در رابطه به حفظ حقوق زنان در مطابقت به قانون اساسی کشور تأکید کردند، اشتراک کنندگان از هیئت مذاکره کننده صلح خواستند که باید زنان در جریان تمام نتایج گفتگوهایی که در رابطه به صلح صورت می گیرد قرار داده شوند، و در این راستا اعلامیه به نمایندگی از زنان عضو نهادهای مدنی نیز قرائت گردید که در آن روی مشارکت زنان در تصمیم گیری های دولت در روند صلح، تأمین حقوق آنان تأکید شده بود. در اخیر این نشست و دیدار، نقش زنان در تمام روندهای ملی سرنوشت ساز بررسی گردید.

این در حالیست که در راستای نشست های دستیابی به صلح در افغانستان، روز سه شنبه نشست گفتگوهای بین الافغانی صلح در مسکو برگزار گردیده که تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی داخل افغانستان که روز سه شنبه و چهارشنبه ادامه می یابد در مسکو حضور می داشته باشند و در این نشست از طریق اشتراک کنندگان پیرامون اوضاع حاکم در افغانستان و راه های تحکیم پروسه صلح بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

قابل اذعان است که اگرچه نشست های زیادی برای دستیابی به صلح از طریق مذاکره و مفاهمه با طالبان در سال جاری راه اندازی گردید و تلاش هایی در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت، ولی اظهارات اخیر طالبان با نماینده خاص وزارت خارجه امریکا و نمایدگان کشورهای اشتراک کننده در نشست ابوظبی و در نشست قطر زیادتر جنبه منفی و خلاف انتظارات مردم افغانستان که سالها است رنج دوران چند سال حکمرانی آنانرا در عدم حضور گسترده زنان و فشارهای بی مورد در پروسه آموزش دختران را در ذهن دارند می کشند و بازهم از صحبت های آنان رنگ و بوی تحجرگرایی در قبال زنان که نیم پیکر جامعه ما را تشکیل می دهند به مشاهده می رسد، در حالیکه قانون اساسی افغانستان با درنظرداشت حقوق زنان و حکم روایات قرآنی که زن و مرد خلق کرده خداوند(ج) اند و نباید در برابر این قشر نیم پیکر جامعه ظلم روا داشت.

این در حالیست که دولت اسلامی افغانستان در تمام تدابیر و تصمیماتی که در قبال مردم افغانستان و برنامه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اتخاذ می نماید حضور و شرکت زنان را از نظر دور نداشته و سهم فعال آنانرا در پروسه صلح، تأمین امنیت و گسترش علم و دانش برجسته می داند.

مسئولان حکومت وحدت ملی همیشه در تلاش آنند تا زنان در کنار مردان در روند پروسه صلح دایمی در افغانستان حضور پررنگ داشته باشند و علاوه بر آنکه آینده سازان کشور را تربیت می کنند، در راستای آبادانی و عمرانی کشور نیز سهم فعال بگیرند و در مطابقت به موادات قانون اساسی کشور، از حقوق مدنی خویش در تمام ابعاد زندگی اجتماعی دفاع نمایند، بنابر همین مشخصه ها حضور این قشر نیم پیکر جامعه را در تمام عرصه ها لازمی می دانند و از حقوق آنان مطابق موادات قانون اساسی حمایت می نمایند و تلاش صورت می گیرد تا نقش و حضور زنان در پروسه صلح که نیاز تمام مردم کشورما و کشورهای منطقه گفته می شود مانند سایر کشورهایی که از دموکراسی و آزادی های مدنی برخوردار اند پررنگ باشد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید