روزنامه ملی انیس

نشست هایی که به خاطر صلح افغانستان دایر می گردد، باید صادقانه باشد

رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان نظر به سیاست و پالیسی های صلحخواهانه که دارد، اکثریت کشور های منطقه، فرامنطقه و حتا سازمانهای بزرگ بین المللی را قانع ساخته تاجهت ختم جنگ و برادرکشی، برقراری صلح وثبات در افغانستان تلاشهای شانرا شدت بخشند و از طریق گفتگوهای بین الافغانی راه حل این معضل را دریافت نمایند. روی همین دلیل بعد از پروسه نشست کابل و پیشنهاد بیشتر از انتظار محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به گروه طالبان و آغاز مذاکرات گفتگو های صلح بین الافغانی تلاشهای کشور های صلحدوست منطقه وفرامنطقه به شمول سازمان ملل متحد افزایش گسترده تریافته است. طی همین مدت نشست ها و کنفرانس های چند جانبه و دید و بازدیدنمایندگان کشور های صلح خواه در مکانهای مختلف جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان ویران شده صورت گرفته است.

این در حالیست که ایالات متحده امریکا که یکی از جمله دوستان ستراتیژیک افغانستان می باشد، زلمی خلیل زاد را بحیث نماینده فوق العاده وزارت خارجه آن کشور بخاطر اعاده صلح افغانستان تعیین نمود. وی که از صلاحیت های بیشتر برخور دار است، علاوه بر چندین مذاکرات رسمی وغیر رسمی بانمایندگان مخالفین مسلح افغانستان سفر های به کشور های تأثیر گذار در پروسه صلح افغانستان مانند پاکستان، قطر، عربستان سعودی روسیه و هند نیز انجام داد تا بتواند زمینه گفتگوهای مستقیم بین الافغانی را فراهم سازد. گرچند کشور های یاد شده در ظاهر وعده هرگونه همکاری را بخاطر برقراری صلح و ثبات در افغانستان دادند و صلح در افغانستان را به منافع کشور های منطقه و فرامنطقه خواندند و تعدادی حتا میزبانی نشست های این مذاکرات را نیز عهده دار گردیدند اما آنچنان که مردم افغانستان از زمامداران پاکستان توقع دارند به آن صادق نیستند.

اخیراً نشست کشور های ایالات متحده امریکا، امارات متحده عرب، پاکستان، عربستانی سعودی و نمایندگان گروه طالبان در کشور امارات متحده عرب برگزار گردید جهت اشتراک و آغاز گفتگو های مستقیم بین‎الافغانی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز نمایندگان خویش را به آنجا فرستاده بود، به کمال تأسف که گروه طالبان نظر به هدایت تمویل کنندگان شان از گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان که در حقیقت برادران شان می باشند ابا ورزیدند. درین نشست کشور های مداخله کننده در امور داخلی وطن ما یک بار دیگر خواسته های شانرا از طریق مخالفین مسلح و به زبان آنان بیان کردند. حقیقت مسلم است که آنان هیچ گاه آرزوی صلح و ثبات دایمی را در افغانستان ندارند و کشور ما را در امن دیده نمی توانند، بلکه در جنگ و برادرکشی افغانها منافع خویش را جستجو می کنند، طوری که طی همین مدت به بهانه های گونه گون از کشور های مختلف جهان کمک های مالی بی‎شماری را بدست آوردند و بازهم می خواهند این کمک ها ادامه داشته باشد، ولی فعلاً شرایط و اوضاع جهان بکلی تغییر کرده است کشور های صلحدوست منطقه و جهان خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستند، زیرا منافع ملی کشور های منطقه وابسته به صلح و ثبات افغانستان می باشد. روی همین اصل کشور عربستان سعودی در نظر داردتادور دیگری این نشست را در شهر جده آن کشور میزبانی نماید. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در صحبت های تیلفونی با رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی اطمینان داده است که در نشست جده از تمام امکانات خویش بخاطر حاضر نمودن نمایندگان گروه طالبان به پای میز مذاکره با حکومت افغانستان استفاده خواهد کرد و از پروسه صلح بین الافغانی حمایت خواهد نمود. این در حالیست که محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفته است که هرگاه ضمانت های قوی برای مذاکره نمایندگان افغان با گروه طالبان داده نشود، درین مذاکرات نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک نخواهند کرد.

کشور هایی که منافع ملی خویش را بیشتر در جنگ و ناامنی در افغانستان جستجو می نمایند و مخالفین مسلح «گروه طالبان» را تمویل، تجهیز  آموزش و حمایت مالی می نمایند و یا در رقابت با ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی قرار دارند دست به یک سلسله اقدامات دیگر زدند تا بتوانند منافع خویش را بیشتر از هر زمان دیگر بدست آورند و یا ابتکار عمل را بدست گیرند. دیدار های مقامات ایرانی به شکل مخفی وعلنی با هیئت گروه طالبان و مخالفت آنان از نشست رو در رو با نمایندگان حکومت وحدت ملی یکی از جمله این اقدامات بوده می تواند، زیرا مخالفین مسلح صلاحیت برقراری صلح را در افغانستان ندارند و آنان نمی توانند بدون اجازه تمویل کنندگان و آموزگاران فنون جنگی شان راجع به این امر سترگ تصمیم بگیرند. از زمانی که شایعات بیرون شدن تعدادی از نیروهای خارجی از افغانستان پخش گردید، مخالفین مسلح نظر به هدایت باداران شان در رابطه به گفتگوهای صلح بین الافغانی مخالفت شانرا شدید تر ساخته اند.

قابل یاد آوری می باشد که تاکنون نشست جده برگزار نگردیده، ولی رهبری کشور همسایه ایران که در حقیقت در مخالفت با کشور های عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا قرار دارد، دست به یک سلسله اقدامات دیگر زده هیئت نمایندگان طالبان را در تهران دعوت کرده با آنان گفتگو داشته است تا باشد در ظاهر خود را در حل مسئله جنگ وبرادرکشی در افغانستان پیشگامی خود را نشان دهد. آنان می گویند که راجع به جزئیات گفتگو ها با مخالفین مسلح افغان رهبری حکومت وحدت ملی را در جریان قرار داده اند و هدف آنان پیدا نمودن راه های ختم جنگ و آغاز گفتگو های صلح بین‎الافغانی می باشد. این در حالیست که علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران به تاریخ بیست و ششم ماه دسمبر طی سفری به کابل و دیداری با مقامات رهبری حکومت وحدت ملی به خبرنگاران از دیدار با طالبان و گفتگو ها صلح افغانستان خبر داد. حقیقت مسلم است که کشور های مختلف طوریکه در ادامه جنگ و نا امنی در وطن عزیز ما هر کدام به زعم خود منافع ملی خویش در سطح منطقه مدنظر داشتند و دارند به همین منوال در پروسه صلح نیز هرکدام میخواهد نقش شانرا با حفظ منافع ملی شان ادا نمایند. کشور ایران می خواهد که در آغاز گفتگو های صلح بین الافغانی نسبت به کشور های ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیشگام باشد مسئله صلح وثبات که در قدم نخست آن آغاز گفتگوهای بین الافغانی می باشد از طرف هر کشوری که راه اندازی گردد، به شرط آنکه صلح با عزت و حفظ منافع ملی افغانستان در آن حفظ گردیده باشد، دستاوردهای بیشتر از یک و نیم دهه مردم ما متضرر نگردد از طرف حکومت و مردم رنجدیده و شهید پرور افغان با ستایش و قدردانی استقبال می گردد.

از طرف دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز جهت برآورده شدن اهداف پنهانی یی که دارد به افغانستان، چین، روسیه، عربستان سعودی، تهران، قطرو امارات متحده عربی سفرهایی داشته است. مقامات مسئول کشور یاد شده هر کدام به نوبه خویش در دیدار با مقامات مسئول سایر کشورها در ظاهر از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حرفه های بسیار نیکو را در  زبان بیان می دارند که می توان از جمله گفته های قمر باجوه لوی درستیز آن کشور در دیداری با قوماندان حمایت قاطع در افغانستان به تاریخ بیست و هفت دسمبر سال گذشته میلادی و نشر اعلامیه آنان چنین بیان داشته است … لوی درستیز پاکستان تأکید کرده است که اسلام آباد آماده است تا افغانستان را برای راه یابی تأمین صلح وثبات در این کشور همکاری کند.» و در سفر روسیه و دیداری با وزیر خارجه آن کشور گفته شده است که «… اسلام آباد و مسکو برای تأمین صلح در افغانستان منافع مشترک دارند» شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیداری با سرگی لاوروف وزیر خارجعه روسیه نظریات و حضور مسکو را در مذاکرات صلح افغانستان ضروری خوانده است.

کشور پاکستان در هر مجمع عمومی بین‎المللی و در سایر صحبت های نمایندگانش همواره ادعا دارد که این کشور بیشترین صدمه را از جنگ افغانستان دیده است ولی در حقیقت این کشور در تبلیغات، دروغ پراگنی و اشاعه اطلاعات نادرست دست بالاتر از سایر کشورهای منطقه دارد و توانسته است بالابی هایی که در پارلمان های کشورهای متحد خود و خارج از آن و هم در مجامع عمومی و بین المللی دارد می خواهد جهان را به این نتیجه برساند که بدون نقش کلیدی پاکستان صلحی در افغانستان نخواهد آمد. هرگاه واقعاً ضرری از جنگ افغانستان متوجه آن کشور باشد بدون کدام مشکل تراشی به مخالفین مسلح افغانستان در خاک  خون جاندهد و آنرا با تمام نیرو و توانمندی نظامی و اقتصادی تمویل نکند هیچ مشکل برای آنان خلق نخواهد شد و اندک ترین خساره برای آنان وارد نخواهد گردید.

اخیراً نخست وزیر پاکستان عمران خان طی سفری به کشور ترکیه و دیدارش با اردوغان نخست وزیر ترکیه از نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان به خاطر حل یک سلسله موضوعات در آینده نزدیک به میزبانی ترکیه خبر داد. گرچند چنین نشست ها با پا در میانی تعدادی کشورهای دیگر نیز صورت گرفته است که در نتیجه عدم صداقت پاکستان از گفته ها تا عملکرد را نشان داده است، ولی دیده شود که بازهم از سیاست های دو بعدی کار خواهد گرفت ویا هم به صفت یک کشور همسایه نیک که باهم مشترکات بسیار زیادی داریم عمل خواهد کرد. این مسأله را گذشت زمان معلوم خواهد کرد.

تمیم احمد احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید