روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نزدیک به سی مکان و آبده تاریخی درولایت بغلان وجوددارد

ولایت بغلان مانند سایر ولایات کشور با داشتن گنجینه های باستانی نقطه اتصال شمال و شمالشرق با مرکز کشور ومیراث دار بزرگ ادیان قبل از اسلام مانند بودایی ، ویدایی  زردشتی و برهمنی میباشد که قدمت تاریخی این ادیان به بیش از دوهزار سال قبل میلاد می رسد که توسط سلاطین و قدرت مندان چون یماکدیفزوس ، کچو کد کد فیزوس کنشکا رهبری میگردید که این ساحات زمانی مورد توجه گردش گران داخلی و خارجی بود.

برای شناسایی بیشتر بغلان عبدالبشیر اظهر آمرگرځندوی ریاست اطلاعات وفرهنگ آن ولایت  درمصاحبه  ای  با خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که  ولایت  بغلان با داشتن نزدیک به سی مکان وآبده باستانی از ولایات مهم و تاریخی کشور به حساب میرود که به اساس آخرین برآورد آمار سال ۱۳۹۴ دارای نه صدو ده هزار جمعیت چهارده ولسوالی 
 هفت هزار و دوصد و شصت و یک روستا میباشد.

ولایت بغلان از نگاه ترکیب اجتماعی بسیار پیچیده و متنوع است ، اقوام هزاره ، اوزبیک ، تاجیک ، وپشتون وهندو باور درکنار هم با دوستی وبرادری زیست دارند.

درولایت بغلان پیروان مذاهب چون حنفی ، جعفری ، اسماعیلیه زیست دارند.

عبدالبشیر اظهر همچنان یاد آور شد که بیست وهشت مکان کشف شده درولسوالی های بغلان مرکزی
دهنه غوری ، دوشی ، خنجان  خوست و اطراف شهر پلخمری موقعیت دارد که مشهور ترین آنها تپۀ زارو ، تپه صفاری ، شورتپه  شمرق باستان ، زردکمر ، مسجد سفید ، شوربابا ، طلاتپه ، تپه رستم  لالا قدق ، قندهاری وسرخ کوتل را احتوا میکنند.

اظهر در ادامه افزود ، آثار بدست آمده به خصوص از ساحات رباطک وسرخ کوتل نشان میدهدکه این آثار به زمان کنشکای کبیر و کوشانی های کوچک برمیگردد و قدمت تاریخی آن به بیش از دوهزار سال قبل از میلاد را ثابت میسازد که محل عبادت گاه آتش پرستان بود.

آمر فرهنگ و گرځندوی بغلان جنگ و  نا امنی را یکی از دلایل عدم حضور گردشگران و سیاحان در آن ولایت عنوان کرد و افزودکه همین اکنون اکثر ساحات باستانی بغلان تحت حاکمیت مخالفان مسلح قرار دارد که گاه گاهی از کاوش های خود سرانه توسط آنان به ما اطلاع میرسد.

اظهر در ادامه سخنانش گفت که این اداره به صورت دوامدار از ساحات باستانی تحت حاکمیت دولت نظارت میکند و قطعه ۰۱۲به منظور حفظ ونگهداری مناطق آثار باستانی درچوکات پولیس ایجاد شده است که مسئولیت نگهداری تمام ساحات باستانی بغلان به دوش همین قطعه میباشد.

آمر فرهنگ و گرځندوی بغلان موجودیت میراث های فرهنگی و تاریخی را دریک کشور نمادی از هویت ملی و تاریخی همان کشور خواندوگفت که بنابر اظهارات بزرگان و متنفذان محل بیشتر از ده محل تاریخی دیگر در ولسوالی های اندرآب ، خوست ، دوشی ، خنجان و دهنه غوری وجود دارد که تاکنون از جانب این آمریت به ثبت نرسیده است.

وی چشمه شفای پلخمری ، زیارت امام قطیبه بغلانی (رح) درولسوالی بغلان مرکزی و کلوپ خنجان را بخشی از ساحات گردش گری عنوان کردو گفت که تاهنوز این ساحات که روزانه ده ها سیاح داخلی و خارجی به صورت غیر رسمی از آن مناطقی دیدن میکنند به دسترس ریاست اطلاعات وفرهنگ قرار ندارد

وی از مقامات محلی و مرکزی خواست که به خاطر تقویت بنیۀ مالی ریاست اطلاعات وفرهنگ بودجه کافی را جهت ترمیم و حفظ آثار باستانی و میراث های فرهنگی مردم و همچنان ایجاد یک ساحه گردشگری و مهمانخانه برای بود وباش گردش گران اختصاص دهند تا باشد چالش های پیش رو برطرف گردد .

ممکن است شما دوست داشته باشید