روزنامه ملی انیس

نرگس مهمند: شهروندان کابل در قسمت حفظ ایستگاه های ملی بس با شاروالی کابل همکاری نمایند

شاروالی کابل ۲۶۴ ایستگاه بس های شهری را در نواحی مختلف شهر کابل ساخته است، اما برخی از این ایستگاه  ها تخریب و یا هم جای بود وباش برای معتادین مبدل شده این در حالی است که تااکنون بس هایی که از سوی کشور هندوستان وعده شده بود به کابل نرسیده است، خبرنگار روزنامه ملی انیس در این باره گزارشی را تهیه کرده که نشر می گردد.

نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل به ارتباط ایستگاه های ملی بس گفت: ایستگاه های ملی بس به منظور حل مشکلات شهروندان کابل ایجاد شده است و امیدواریم که از آن استفاده لازم و بهتر صورت گیرد.

شاروالی کابل تنها وظیفه ساخت و ساز ایستگاه های ملی بس را به عهده داشت که حدود ۲۶۶ ایستگاه را در ۱۸ ناحیه شهر کابل که در مجموع
۹ مسیر را دربر می گیرد ساخته است که ساخت ایستگاه ها حدود ۱۶۰ میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه دولت به مصرف رسیده است.

این ایستگاه های بس به صورت ستندرد و معیاری ساخته شده که شامل سایه بان‌ها، زباله دانی، دو دراز چوکی سه نفری، کانتین، ایستگاه بایسکل و سیستم تنویر به شکل سولری می باشد .

وی از شهروندان کابل می خواهد که در قسمت حفظ و نگهداری ایستگاه های ملی بس، شاروالی کابل را همکاری نمایند، زیرا شاروالی کابل به تنهایی نمی تواند تمام ایستگاه ها و سرک ها را حفاظت کند اما در این عرصه همکاری مردم ضروری است.

وی گفت:  آماده ساختن موتر های ملی بس مربوط به وزارت ترانسپورت کشور است، این وزارت گفته که موتر های ملی بس را از کشور هندوستان وارد می کند و در مسیر هایی که ایستگاه های ملی بس ساخته شده فعال می کنند.

علی سینا سائد سخنگوی وزارت ترانسپورت در ارتباط به موتر های ملی بس شهری گفت: در حال حاضر بیش از یک صد عراده موتر ملی بس در پنج زون شهرکابل فعالیت دارد و وزارت ترانسپورت تلاش می کند تا تعداد ملی بس های شهری در شهر کابل افزایش پیدا کند.

گفتنی است یک هزار عراده ملی بس را  کشور هندوستان وعده نموده بود از آنجمله ۱۲۰ عراده آن به زودی به دولت افغانستان تسلیم داده می شود متباقی آن به ترتیب به حکومت افغانستان داده خواهد شد.

وزارت ترانسپورت در نظر دارد تا این بس ها را در زون مرکز مسیر هایی که ایستگاه ها از سوی شاروالی کابل ساخته شده فعال کند تا مشکلات شهروندان کابل مرفوع گردد.

موصوف به پاسخ این سوال خبرنگار روزنامه ملی انیس که چه زمان ملی بس ها به کابل می رسد گفت: از جمله یک هزار ملی بس ۱۲۰ عراده آن به زودی به دسترس ما قرار می گیرد و امید وار هستیم که ملی بس ها بیاید و در شهر کابل فعال گردد.

همچنان سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت: طرحی ترانسپورت عامه شهری آماده و از سوی مقام ریاست جمهوری منظور گردیده است.

به اساس این طرح، ۶۴۶ عراده ملی بس از بودجه دولت افغانستان خریداری و ایستگاه ملی بس شهری فعال می شود.

همچنان وزارت مالیه کشور تعهد سپرده که بیش از ۱۰۰ میلیون افغانی برای خریداری ملی بس در اختیار ما قرار می دهد تا ما  کار های ابتدایی عملی نمودن این طرح را انجام دهیم.

وی به ارتباط ملی بس های غیر فعال در شهرکابل گفت:پروسه ترمیم دوباره ملی بس ها جریان دارد و اکنون بیشتر از ۲۵ ملی بس ترمیم شده است و در آینده ملی بس های دیگر نیز ترمیم نیز خواهد شد.

سخنگوی وزارت ترانسپورت ایجاد موانع امنیتی در سرک های شهر کابل را یک چالش برای عبور ملی بس ها خوانده افزود: 

موانع در بسیاری نقاط ایجاد گردیده ملی بس ها نمی توانند از آن نقاط عبور نمایند این موضوع را وزارت ترانسپورت با شورای امنیت ملی و ارگان های امنیتی شریک ساخته و اکنون روی آن صحبت ها جریان دارد تا مشکل حل شود.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید