روزنامه ملی انیس

نخستین کتابخانه عامه در میدان وردگ ساخته شد

کار ساخت نخستین کتابخانه عامه در میدان وردگ دیروز آغاز شد.
این کتابخانه گنجایش صدها هزار عنوان کتاب را دارا است و همچنان توانایی پذیرش تا سه صد مطالعه کننده را دریک وقت خواهد داشت.
کتابخانه‌های عامه در سرتاسر افغانستان زیرچتر وزارت اطلاعات وفرهنگ کار می کند. این وزارت می گوید که برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در افغانستان همچنان دست به ساخت کتابخانه‌های عامه و غنابخشی کتابخانه‌های موجود خواهد زد.
بشیرمحمدی رئیس اطلاعات وفرهنگ میدان وردگ به آژانس باخترگفت که کتابخانه عامه در میدان شهر در سه طبقه برابر با نیاز‌های دیروز ساخته می شود.
ساخت کتابخانه عامه در میدان وردگ شش صدو هشت ملیون افغانی هزینه خواهد داشت.
رئیس اطلاعات وفرهنگ میدان وردگ می گوید کتابخانه عامه درمیدان شهر پس از گشایش یکی از مدرن ترین و غنی ترین کتابخانه‌ها در افغانستان خواهد بود.
قرار است وزارت اطلاعات وفرهنگ خود و نیز به کمک نهاد‌های فرهنگی کمک رسان، کتابخانه عامه میدان وردگ را مجهز با هزاران عنوان کتاب علمی، معلوماتی و آٰموزشی نظر به نیاز‌های امروز جامعه کند.
تاج محمد عمری معاون والی میدان وردگ ساخت این کتابخانه بزرگ عامه را گام مهمی در راستای بلند رفتن سطح دانش جوانان و درنهایت پیشرفت افغانستان خواند.
کار ساخت کتابخانه عامه میدان وردگ یک سال را در برخواهد گرفت.

——————–

ممکن است شما دوست داشته باشید