روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نخستین جلسه  در مورد ماستر پلان انکشاف شهری ولایات نورستان و کنر دایر گردید

مطابق به حکم محمد اشرف‌ غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تهیه ماسترپلان انکشاف شهری ولایات نورستان، کنر، بدخشان پنجشیر و لغمان، پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام  عالی ریاست جمهوری درامور زیربناء دیروز حافظ عبدالقیوم، والی نورستان و عبدالستار میرزکوال، والی کنر در مورد ماستر پلان انکشاف شهری ولایات متذکره دیدار نمود.

هدف از تهیه ماستر پلان های انکشاف شهری تحرک اقتصادی اتصال ولایات متذکره که شامل انکشاف و ساخت مکان های عام المنفعه مانند پل ها، پلچک ها، سرک ها و تمامی ستندردهای شهر های مدرن می باشد که اساسی ترین بخش آنرا ساخت و انکشاف پوهنتون ها در ولایات متذکره مطابق به معیارهای بین المللی تشکیل می دهد.

در این دیدار رؤسای ادارات محلی و نمایندۀ وزارت شهرسازی و اراضی نیز جضورداشتند، سرپرست وزارت مالیه گفت که قبل از تهیه ماسترپلان ها با مردم محل از نزدیک دیدار های منظم صورت بگیرد تا نیازمندی ها و نظریات شان در قسمت انکشاف این ولایات اخذ گردد و با شرکتی که در قسمت تهیه آن کار می نماید شریک ساخته شود.

والیان ولایات نورستان و کنر تهیه ماسترپلان را برای انکشف شهری ولایات متذکره مفید دانسته و از همکاری همه جانبه خویش اطمینان دادند.

در اخیر فیصله بعمل آمد که پلان استملاک زمین در ولایات متذکره از همین اکنون تهیه گردیده و وزارتخانه های مالیه، شهرسازی و اراضی و والیان ولایات متذکره امور مربوطه خویشرا به پایه اکمال برسانند.

قابل تذکر است که مطابق حکم  رئیس جمهور بعد از تطبیق ماستر پلان انکشاف شهری در ولایات نورستان، کنر، بدخشان، پنجشیر و لغمان ولایت متذکره به حیث بلوک ولایات انکشاف یافته باهم متصل خواهند گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید