روزنامه ملی انیس

ناتو متعهد به کمک های مالی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال ۲۰۲۰ میلادی

پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز  در کنفرانس خبری در رابطه به تمدید کمک های پیمان ناتو  پالیسی خود کفایی اقتصادی، بسته سرمایه گذاری پروژه های مشارکت عامه و خصوصی و ارزیابی مؤفقانۀ پنجمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی توسط صندوق بین‎المللی پول به رسانه ها معلومات ارائه کرد.

به گزارش آژانس باختر،قیومی در رابطه به تجدید تعهدات ناتو مبنی بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان در سال های بعد از ۲۰۲۰ گفت:”  در نشستی که با متحدان ناتو و شرکای این پیمان نظامی، به تاریخ ۱۵ جوزای سال روان در شهر بروکسل انجام شد اعضای این پیمان و شرکای شان از تعهد برای ادامه کمک‌های مالی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال ۲۰۲۰ میلادی،   اطمینان دادند.

همه متحدان و شرکای ناتو تأیید کردند که همکاری دوامدار مالی با نیروهای امنیتی افغان را ادامه خواهند داد و داشتن نیروی  پر قدرت، افغانستان را به سوی صلح می‌کشاند.”

همچنان سرپرست وزارت مالیه در بخش از سخنانش از بستۀ تسریع اقتصادی و پالیسی خود کفایی مالی حکومت یاد آوری نموده افزود:”حکومت افغانستان بستۀ سرعت دهندۀ اقتصادی را جهت تشخیص چالش ها و مبارزه با فقر و پاسخ به شوک های اقتصادی معرفی می کند. هدف این بسته ایجاد فرصت های کاری، تطبیق برنامه های کاریابی در بخش های اقتصادی مختلف  کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش وابستگی مالی به تمویل کننده گان خارجی می باشد.”

وی افزود:” این بسته کامل نیاز به سرمایه گذاری در حدود ۸.۷ میلیارد دالر دارد که حدود ۶۶ فیصد از سرمایه گذاری آن در بخش زراعت و آبیاری، ۱۵ فیصد در بخش زیربنای برق و ۱۹ فیصد در بخش شهرسازی اختصاص داده شده است. از مجموع وجوۀ سرمایه، مبلغ ۵.۸ میلیارد دالر (۶۷ فیصد) آن را حکومت سرمایه گذاری می کند و متباقی  ۳۳ فیصد آن سهم بخش خصوصی می باشد.

دورۀ تطبیق بسته یادشده برای
۹ سال می باشد و تقریباً ۸۰ فیصد سرمایه گذاری دولت، در پنج سال اول صورت خواهد گرفت. اجرای موفقیت آمیز این بسته حدود ۱.۵ میلیون شغل کاری پایدار ایجاد می‎کند   و هر سال به طور اوسط ۲.۶۵ فیصد به رشد تولید ناخالص داخلی  در پنج سال آینده کمک می کند
.”

قیومی گفت که دولت در نظر دارد تا پروژه های بزرگ ملی را با استفاده از برنامه مشارکت عامه و خصوصی تطبیق کند.

وی افزود که مطالعات امکان سنجی پروژه های شفاخانه های جناح و جمهوریت با سرمایه گذاری ۶۰ میلیون دالر امریکایی، نصب ماشین آلات تشخیص در شفاخانه های جناح و ابن سینا با سرمایه گذاری ۷ میلیون دالر امریکایی، بند برق باغدره با ظرفیت ۲۲۶میگاوات  با سرمایه گذاری ۵۷۰ میلیون دالر امریکایی، بند برق سروبی ۲ با ظرفیت ۱۸۰میگاوات و با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیون دالر امریکایی  برق آفتابی ۴۰ میگاوات در حصار شاهی ولایت ننگرهار  با سرمایه گذاری ۳۵ میلیون دالر امریکایی  برق آفتابی ۴۰ میگاوات در هرات با سرمایه گذاری ۳۵ میلیون دالر امریکایی تکمیل شده است و جهت سرمایه گذاری به دواطلبی گذاشته خواهد شد.”وی افزود که سرمایه گذاری مجموعی در این پروژه ها به ۱.۱ میلیارد دالر امریکایی می‎باشد.”

سرپرست وزارت مالیه گفت مطالعه امکان سنجی بخشی از پروژه ها تحت کار می باشد و بعد از نهایی سازی جهت منظوری به شورای عالی اقتصادی ارائه می شودو بعد از منظوری به داوطلبی باز گذاشته خواهد شد.

قیومی در رابطه به ارزیابی تمدید تسهیلات اعتباری با صندوق بین‎المللی پول گفت:”  در بحث های همه جانبۀ تخنیکی وزارت مالیه با صندوق بین المللی پول (IMF)  صندوق متذکره اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را  در پنج دور تحت برنامۀ تمدید تسهیلات اعتباری(ECF) مؤفقانه ارزیابی کردو بر دستآوردهای اقتصادی و مالی حکومت افغانستان صحه گذاشتند.

همچنان هیئت صندوق پول بین‎المللی با اظهار قدردانی از تطبیق اصلاحات و تعهدات تحت این برنامه به تداوم کمک های شان اطمینان دادند.”

افغانستان تا اکنون توانست که پنج دور ارزیابی مشترک تعهدات را مؤفقانه به پایان برساند .

ممکن است شما دوست داشته باشید