روزنامه ملی انیس

مینیاتوری سبک بهزاد، اتن ملی، و رباب افغانی جهت ثبت به سازمان یونسکو فرستاده شد

محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز در یک نشست خبری، از معرفی و پیشکش سه میراث فرهنگی غیرملموس کشور به منظور ثبت در سازمان یونسکو، معلومات داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در این نشست خبری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وزارت تا حال، ۲۰ میراث فرهنگی غیرملموس کشور را ثبت ملی کرده است و اقدام برای ثبت این میراث‌ها به سازمان یونسکو نیز در جریان است.
وی خاطرنشان کرد که از جمله این ۲۰ میراث فرهنگی غیرملموس، دوسیه‌ها و اسناد سه میراث آن که شامل هنر مینیاتوری سبک بهزاد، رباب افغانی و اتن ملی است، تکمیل شده است و از طریق وزارت امور خارجه به خاطر ثبت در میراث‌های فرهنگی غیرملموس جهان، به سازمان یونسکو معرفی و سپرده می‌شود.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان کرد که سازمان یونسکو هر سال از هر کشور تنها یک میراث فرهنگی غیرملموس را ثبت می‌کند.
وی افزود: به دلیل این که افغانستان در ثبت میراث‌های فرهنگی غیرملموس خود خیلی تأخیر دارد، از سازمان یونسکو تقاضا داریم که از افغانستان به خاطر در معرض خطر قرارداشتن میراث‌های فرهنگی، هر سال حداقل سه میراث را بپذیرد و ثبت کند.
محمد طاهر زهیر گفت که ۱۷ میراث فرهنگی غیرملموس کشور که ثبت ملی در وزارت اطلاعات و فرهنگ شده است و در سال‌های بعد اقدام به ثبت این میراث‌ها در سازمان یونسکو خواهد شد، شامل: مسگری، قرصک، فلک بازی، کاشی سازی، خط نستعلیق، تربیۀ کرم پیله، ابریشم بافی، چارده پال (چهارده فال)، پیشپو، برک بافی، نیزه بازی، سمنک، میرآب، کارچوب نورستان، شب یلدا، باد گیر، آسیاب بادی، است.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم کشور خواست که اگر در رابطه به هر میراث فرهنگی غیرملموس که از آن تا کنون نام برده نشده باشد، معلومات داشته باشند، آن را با وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید