روزنامه ملی انیس

میرویس ناب معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه تعیین شد

به اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه و منظوری محمداشرف غنی رئیس جمهوری، میرویس ناب در بست مافوق رتبه معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه تعیین شد. به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، همچنان صبغت‌الله احمدی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه، به دلیل اظهارات غیرمسئولانه‌اش در رسانه‌ها، از وظیفه برکنار شد.

میرویس ناب که قبلاً به عنوان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکمنستان ایفای وظیفه می‌کرد، در کنار اینکه بحیث معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه کار خواهد کرد، تا تقرر سخنگوی جدید آن وزارت، امور ریاست سخنگوی و اطلاعات عامه را نیز به پیش خواهد برد.

ممکن است شما دوست داشته باشید