روزنامه ملی انیس

موافقت‌نامۀ دوحه در روند صلح اثرگذار نبوده است

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که موافقت‌نامۀ دوحه در راستای تأمین صلح اثرگذار نبوده و جنگ و خون‌ریزی را متوقف نکرده است. این موافقت‌نامه نزدیک به یک‌سال پیش میان آمریکا و طالبان امضا شد.
رحمت‌الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز یکشنبه با ارسال یک نوار تصویری به رسانه‌ها می‌گوید که در امضای موافقت‌نامۀ دوحه با حکومت افغانستان مشوره‌های لازم صورت نگرفته بود.
به گفتۀ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، در این موافقت‌نامه اصطلاحاتی به‌کار برده شده است که تلفات انسانی را به اعداد اندازه‌گیری می‌کند. او می‌افزاید که کاهش خشونت و سایر اصطلاحاتی‌ست که در آن معافیت و رضایت یک طرف جنگ دیده می‌شود؛ در حالی که حکومت افغانستان نمی‌خواهد حتی یک قطره‌خون ریخته شود.
آقای اندر هم‌چنان می‌گوید که حکومت افغانستان مسئولیت حفاظت از این کشور را دارد و به جنگ، صلح و دیگر مسایل نیز از همین منظر می‌بیند.
موافقت‌نامۀ دوحه در دهم حوت سال گذشته‌ برابر با بیست‌و‌نهم فبروری سال ۲۰۲۰، میان نماینده‌گان آمریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطر به امضا رسید. طبق این موافقت‌‌نامه، سربازان خارجی تا ماه می ام‌سال از افغانستان باید بیرون شوند.
با امضای این موافقت‌نامه، طالبان نیز تعهد سپرده بودند که روابط با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را قطع می‌کنند، خشونت‌ها را کاهش می‌دهند و با دولت افغانستان وارد گفت‌وگوهای سازنده می‌شوند. اما اکنون طالبان از سوی آمریکا، ناتو و دولت افغانستان متهم شده که به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند.
با این حال، آمریکا و ناتو خروج نیروها از افغانستان را مشروط کرده‌اند. آمریکا گفته است موافقت‌نامۀ دوحه را بررسی می‌کند تا دیده شود که طالبان تا چه اندازه به تعهدات‌شات عمل کرده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید