روزنامه ملی انیس

مهاجرین اخراج شده از ترکیه در وضعیت بدی اقتصادی و روانی قرار دارند

برخی از مهاجرین افغان که به تازه‌گی از ترکیه به کابل برگشتانده شده‌اند می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. همزمان با نشر گزارش‌ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه برخی از این اخراج شدگان می‌گویند که در وضعیت بدی اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجع هم کمک دریافت نکرده‌اندکه به دلیل نا امنی و بی‌کاری مجبور شدند تا از راه‌های غیر قانونی به ترکیه بروند، اما به‌گفته آنان در آن‌جا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند.

دو تن از آنان در مورد می‌گویند: “حسیب‌الله استم از ترکیه اخراج شده‌ام اکنون بی‌کار استم یک هزار دالر از یکی و ۴۳۵ دالر هم از کسی دیگری قرض کرده بودم تا رفتم، اما حال که آمده هر روز آنان دنبال قرض‌شان می‌آیند از سوی حکومت هیچ کمکی با ما صورت نگرفته‌است.”

“نام من وحیدالله است ما از راه ایران رفتیم ۷-۸ روز غذا نخوردیم نه در آن‌جا کسی با ما کمک کرد و نه هم اکنون که اخراج شده‌ایم حکومت افغانستان با ما کمک کرده‌است قرضدار، قرضدار استیم.”

ترکیه کشوریست که اکثر افغان‌ها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می‌کنند، اما این کشور مهاجر پذیر نبوده و به‌گفته وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم می‌کنند.

بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ۷۵۳۲۲ تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشور‌های اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شده‌اند.

مسئولین این وزارت می‌گویند که در این مدت بیشتر از ۲۵ هزار تن تنها از ترکیه اخراج شده‌اند که به نقل از آنان در مقایسه با سال‌های گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد.

 در این حال مسعود احمدی مسئول پروگرام عودت داوطلبانه از کشور‌های اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو آزادی نیز تأیید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته‌است.

وی هم‌چنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌های را از قبل فراهم‌سازی امکانات بودوباش برای دو هفته در کابل تنظیم سفر‌ شان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده‌است.

از سویی هم اسلام‌الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت، با حکومت ترکیه روی یک تفاهمنامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغان‌های مقیم آن کشور و چگونگی اخراج‌شان حل خواهد شد.

اسلام‌الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان گفت: “معین امور پناهنده‌گان افغانستان به ترکیه سفری داشت و در آن‌جا ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم‌نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در آن چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد نماید.”

جرأت گفت که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار افغان در ترکیه به سر می‌برند.

نا امنی، بی‌کاری و فقر از عوامل عمدۀ مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور خوانده می‌شود.

افغان‌های اخراج شده از ترکیه می‌گویند  اگر مشکل ناامنی و بی‌کاری در افغانستان حل گردد هر گز حاضر نیستند که با سفر‌های غیر قانونی جان‌شان را در خطر انداخته و کشور شانرا ترک کنند. 

     گزارشگر آرزو غیاثی

ممکن است شما دوست داشته باشید