روزنامه ملی انیس

منظوری ۱۱  مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۲۲ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام روز یکشنبه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور  در ارگ برگزار گردید و در آن ۱۲ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۱ مورد آن به ارزش بیش از ۲.۲۲ میلیارد افغانی منظور گردید.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی ریاست جمهوری  به آژانس باختر پروژه های منظور شده شامل درخواست منظوری اعطای قراردادهای پروژه اعمار و ساختمان لین دوم سرک از دو راهی بگرام الی جبل‌السراج به طول ۲۵.۶ کیلومتر پروژه تهیه و تدارک دو عراده موتر اطفائیه برای گمرک ولایت فراه و نیمروز، قرارداد تدارک ۱۸۶ قلم ریجنت های لابراتواری و محلولات طبی ضرورت قوماندانیت صحیه ستر درستیز، قرارداد ۳۷ قلم تجهیزات انکشاف شبکه (۹) بلاک پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم، تهیه وتدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد نیاز قرارگاه ولایات، قطعات و جزوتامهای زون ۲۰۲ شمشاد برای ۵ ماه و پروژه تهیه تدارک و انتقال ۲۶۲۴ متریک تُن تخم گندم بذری تصدیق شده برای شش ولایت به شمول دو قرارداد وزارت امور داخله می باشند.

همچنان گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی کمیسیون تدارکات ملی مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

در جریان بحث بالای پروژه ریجنت های لابراتواری ومحلولات طبی وزارت دفاع ملی رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی هدایت تا موضوع صحت و تداوی منسوبین اردوی ملی را در استعجالیت کاری خویش قرار دهد.

همچنان در جلسه، گزارش ایجاد انستیتوت تدارکات ملی و گزارش سفر هیئت مؤظف ریاست عمومی اداره تدارکات ملی به کشور شاهی بریتانیا، ارائه گردید.

رئیس جمهور و اعضای کمیسیون تدارکات ملی از زحمات و کارکرد های هیئت موظف سپاس‌گزاری نمودند و این کار را اقدام نیک در راستای معیاری‌سازی و مسلکی‌سازی تدارکات در افغانستان دانستند.

همچنان جلسه در خواست انستیتوت تدارکات ملی در مورد فراهم نمودن مکان برای این انستیتوت را منظور نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید