روزنامه ملی انیس

منظوری پروژۀ اعمار سرک کابل – لوگر و پروژۀ سرک حلقوی مزار شریف

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز دوشنبه در ارگ،۲۱ مورد تدارکاتی را بررسی نمود که در نتیجه، تمامی موارد به ارزش بیش از ۴,۹ میلیارد افغانی منظور گردید.

منظوری پروژۀ اعمار سرک کابل- لوگر (از تانگ تیل لوگر الی چهل دختران) به‌طول ۷ کیلومتر با شرکت پیشنهادی شاروالی کابل مربوط وزارت فواید عامه؛

قرارداد پروژۀ سرک حلقوی مزار شریف به‌طول ۱۷,۴ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه؛

قرارداد پروژۀ اعمار سرک خوشی الی محمد‌آغه ولایت لوگر مربوط وزارت فواید عامه؛

قرارداد تهیه و تدارکات دو نوع تیل (دیزل و پترول) ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها مربوط وزارت فواید عامه؛

قرارداد پروژۀ تدارک وانتقال ۱۰۰۰۰ متریک تُن تخم گندم بذری تصدیق‌شده مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛

پروژۀ اعمار پوزیشن‌ها، سرک، دروازۀ روکی برقی و لایتنگ ساحۀ ریاست عمومی محافظت ریاست‌جمهوری؛

قرارداد تهیه و تدارک ۹ قلم لوازم حمام مورد ضرورت وزارت دفاع ملی به اساس قرارداد چارچوبی؛

قرارداد پروژۀ تأمین ارتباط سایت‌های VCNو TDF از طریق ستلایت NSS12 مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛

قرارداد تدارک ۱۵ قلم تجهیزات ورکشاپ مورد ضرورت وزارت امور داخله؛

قرارداد تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها مربوط وزارت امور داخله؛

فسخ قرارداد پروژۀ تدارک ۴ قلم گوشت مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجستۀ دولتی ریاست‌جمهوری.

همچنان قرارداد پروژه‌های ترمیم اساسی قصر جبل‌السراج ولایت پروان، ترمیم اساسی تخت استالف و پروژۀ اعمار مقبرۀ سردار محمد داود خان با تصدی بنایی مورد تصویب قرار گرفت.

دراین جلسه، گزارش تحقق هدایات فیصله‌های قبلی کمیسیون تدارکات ملی و درخواست تعدیل شماری از پروژه‌ها، پس از بحث‌های همه‌جانبه مورد تصویب قرار گرفت:

پروژۀ اعمار دیوار احاطه ۵۰۰۰ جریب زمین گمرک ولایت بلخ؛

تعویض تضمینات در پروژه‌های عرضۀ خدمات صحی BPHS و EPHS در ۸ ولایت کشور به شیوۀ تدارکات خدمات غیر مشورتی مربوط وزارت صحت عامه؛

احداث دستگاه برق آبی پوزه لیچ ولایت غور مربوط وزارت انرژی و آب؛

رئیس‌جمهور کشور به وزارت انرژی و آب هدایت‌داد تا به‌منظور رسیدگی به مشکلات مردم غور، هرچه زودتر قرارداد ۵ میگاوات برق سولری برای این ولایت را بررسی و عقد نماید. از سوی هم درخواست تعدیل شماری از پروژه‌ها پس از بررسی همه‌جانبه منظور گردید که شامل پروژه‌های زیر می‌باشد:

درخواست منظوری تمدید/ تعدیل قرارداد با سازمان بین‌المللی یونسکو جهت همکاری تخنیکی برای حفاظت و مستندات ساحۀ باستانی مس عینک مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ ؛

پروژۀ اعمار و ساختمان سرک شورابک الی سپین‌بولدک لات چهارم به‌طول ۲۳,۹۲ کیلومتر ولایت کندهار مربوط وزارت فواید عامه؛

در همین حال، درخواست وزارت فواید عامه در رابطه به پروژۀ ساختمان سرک هجرت‌کلی الی جلال‌آباد به طول ۱۲,۵ کیلومتر از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تأیید قرار گرفت.

همچنان کمیسیون، درخواست وزارت انرژی و آب در مورد عدم ارایۀ قیمت برای سه بخش پروژۀ تمدید لین انتقال ۱۱۰ کیلو ولت از ترکمنستان الی خم‌آب را تصویب نمود. حین بحث بالای پروژۀ تدارک و انتقال ۱۰۰۰۰ متریک تُن تخم گندم بذری تصدیق‌شده مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، رئیس‌جمهور کشور بر کنترول کیفیت تخم‌های بذری تاکید ورزید.

در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید