روزنامه ملی انیس

ملی ګټی په رښتینی ولسواکۍ کې پیاوړتیا مومی

څرګنده ده چې ولسواکۍ ددموکراسی د اصولو له مخی رامنځ ته کیږی او دوګړو له پاره دیوی آزادی سیالی لار هواروی څو دخدمت کولونوماندان وتوانیږی دخلکو له خوا دواک په ږدی کښینی او دکارونو دترسره کولو له پاره مټی راونغاړی هلته بیا د هېواد میشت وګړی دیوی روښانه او بی پری ارزونی پربنسټ کولی شی چې دکار سړی وپیژنی ډیری پرمختیایې هېوادونه له همدی ارزونی څخه کار اخلی او دټول ټاکنو پرمهال ورمعلوم وی چې د کار سړی څوک دی او څه کارونه یې ترسره کړی دی هلته د دمومکراسی نیالګی ثمرته رسیدلی او خلک تری دپوره ګټی اخیستنی له مخی کولی شی دټاکل شوی واکمن نیمګړتیاوی دیوی قانونی نیوکې له مخی را بربڼډی او درغاونی چاره ورپه ګوته کړی نوځکه دوګړو او دولت ترمنځ اړیکی دیوه غوړیدلی هېواد له پاره ټینګښت مومی او په ډیرو سختو او ستونزمنو ستونزو لاس بری پیدا کوی.

همداوجهه ده چې ډیری هېوادونه دخلکو دهوساینی له پاره سختی او اوږد مهاله ستونزی په لڼډه موده کې رغاوی او دوګړو له پاره د ژوند د آسانتیاو په وړاندی خڼډونه له منځه وړی. ځکه هغوی پوهیږی چې دولتی واکمنی چې دوګړو دیوی پراخی شمیری له خوا رامنځ ته شوی په وړاندی یې دستونزو او خڼډونو را پیدا کول به دچارو دښه سمبالښت په وړاندی ستونزی زیاتی کړی او دهوساینی لار به اوږد مهاله شی خوهرکله چې ولسونه وپوهیږی چې دواکمنانو کاری بهیر د ورکړل شویو ژمنو دعملی کیدو له پاره ټینګه اراده نه لری او د ژوند ستونزی زیاتوالی مومی نوبیا دسوله ییزو غوښتنو له مخی په قانونی توګه خپلی وړاندوینی رابرسیره کوی او دواکمنانو سره دمرستی څخه ډډه کوی. خو ددی ټولو هڅو سره سره هیڅ وخت داسی کړنی نه ترسره کوی چې دهېواد ملی حاکمیت او ځمکنی بشپړتیا ته تاوان ورسوی. او یادنورو په لمسون داسی څه ته لمن ووهی چې ملی ګټو ته تاوان ورسوی. ځکه چې قانون دهرواکمن او میشت وګړی دنده ورښودلی چې هیڅ یو وګړی دقانون د اصولو پرته ګام نه شی پورته کولی هلته توپیریز چلند منعه دی او هر وګړی ته دخپل هېواد ګټی محترمی دی نوله دی کبله په زیاتو سختو ستونزو بری په لږ وخت کې تراسه کوی او دهوساینی له پاره ګډی منډی ترړی خپله دنده بولی. خو په خواشینی سسره ویلی شو چې زموږ په هېواد کې د ډیرو سختو او ستونزمنو خپل منځی شخړو وروسته دنړیوالو په مرسته دنوی او تازه دموکراسی پربنسټ دولسواکۍ رامنځ ته کیدوته راوګرځیدوخو دتیر په څیر قومی، سمتی، تنظیمی او ګوندی ډلو ټپلو دولسواکۍ دخیرښیګڼو په وړاندی داسی ستونزی وزیږولی چې تردی مهال یې هواریدل او له منځه وړل ستونزمن ښکاری. ځکه دمرکزی واکمنی دپیاوړتیا له پاره مناسبه وه چې یوولسی ملاتړ له مخی دقانون پلی کیدل په ټولو یوشان رامنځ ته شوی وی او دسرغړونکو په وړاندی قانونی چلند پلی شوی وی ترڅو دظالم او مظلوم دتوپیر په رامنځ ته کیدو سره دباور کچی پراختیا مندلی وی او په هېواد کې شته ناخوالی چې په زیاته پیمانه هېوادوال زوروی له منځه تللی وی. پوهیږو چې جګړه شتون لری په جګړه کې دقانون پلی کیدل یوشان ستونزمن ښکاری خو زیات کارپوهان په دی باور دی چې که قانون په ټولو یوشان پلی شی نو ډیری ستونزی چې کله کله دخلکو او دولت په وړاندی رامنځ ته کیږی له منځه ځی. خوځینی بیا دولسی واکمنۍ مصلحتی کړنی دنیوکې وړګڼی او دقانون دنه پلی کیدو لامل یې ګڼی چې بیا دباور کوونکو هېوادوالو باور راکموی او په ولسواکۍ بی باوره کیږی ځکه ولسواکی دټولو خلکو دواکمنی په معنی ده نوکه په دی واکمنی کې هرڅوک په قانونی لحاظ ځان خوندی ونه وینی نوپه ولسواکۍ یې شک پیدا کیږی او باوریې ورباندی کمیږی. موږ ډاډه یو چې دملی یووالی دحکومت روانی هڅی چې دتیرو راپاتی شویو نیمګړتیاو رغاول او د غوره بدلون رامنځ ته کول دی د بریالیتوب ترکچی ورسیږی او پیل شوی قانونی بهیر چې په وړاندی یې خڼډونه او ستونزی شتون لری له منځه یووسی او دیوی رښتینی ولسواکۍ بنسټ پیاوړی او دراتلوونکی له پاره پرته دشته خڼډونو څخه مناسبه لار هواره کړی چې یوازی او یوازی دهوساینی په لور موپه لڼډمهاله کې ورنیږدی کړی او اوسنی دقانون څخه سرغړونکی ډلی چې تل دخپل  ځان او ګوندی ګټو دترلاسه کولو په فکر کی دی له منځه ولاړی شی او هېواد د ولسواکۍ د رښتینی معنی پربنسټ دهېوادوالو په چوپړکې ووسی.

ع- متین

ممکن است شما دوست داشته باشید