روزنامه ملی انیس

ملل متحد: میلیون‌ها کودک در افغانستان از حقوق اساسی شان محروم اند

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان می‌گوید که با وجود پیشرفت‌ها هنوز هم کودکان افغان قربانیان اصلی منازعات و خشونت‌های جنسی اند.

ملل متحد دیروز به مناسب “روز جهانی حقوق بشر” از دسترسی‌نداشتن کودکان به حقوق اساسی شان نگرانی کرده است.

بر بنیاد اعلامیۀ یوناما، میلیون‌ها کودک افغان از حق زندگی، حق صحت، حق آموزش، حق تفریح، حق اشتراک و انکشاف برای دستیابی به توانایی‌ها، محروم شده اند.

همچنان ملل متحد می‌گوید که حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها و انفجارها بر کودکان افغان اثرات ناگوار گذاشته است و هنوز هم کودکان در “معرض استخدام و استفادۀ طرف‌های درگیر جنگ و خشونت‌های جنسی” قرار می‌گیرند.

فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که باید به قربانیان خشونت‌های حقوق بشری به ویژه زمانی که قربانیان کودکان استند، گوش داده شود و این موضوع در صدر اولویت‌های نهادهای افغانستان قرار بگیرد.

فریزر تاکید می‌کند: “عدم وجود پاسخگویی زمینه را برای معافیت ازمجازات و سو استفاده ناقضین حقوق بشر فراهم می‌کند. حفاظت از کودکان، زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر باید در مرکز هر استراتیژی ملی حفاظت از حقوق بشر قرار گیرد.”

از دید ملل متحد، کودکان پسر قربانیان اصلی بچه‌بازی است؛ این عمل در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته شده و ملل متحد می‌گوید که در این بخش با نهادهای مسوول حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر کار می‌کند.

یوناما می‌گوید که از خشونت‌های جدی در برابر کودکان، توقیف‌گاه‌های که کودکان در آنجا به ادعای دخیل‌بودن در گروه‌های مسلح مخالف دولت نگهداری می‌کنند، نظارت جدی می‌کند و از وضعیت گزارش می‌دهد.

ملل متحد با اشاره به موجودیت کودکان در توقیف‌گاه‌ها می‌گوید: “این گونه کودکان در مقایسه با بزرگ سالان بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند و خواهان تداوی این کودکان پیش از فرستادن به مراکز توان بخشی و ادغام مجدد می‌باشد“.

آمار وزارت عدلیۀ افغانستان نشان می‌دهد که هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ کودک به اتهام جرایم مختلف در مراکز اصلاح و تربیت به سر می‌برند. بیشتر این کودکان به “جرایم تروریستی” متهم اند و کودکانی که مرتکب جرم سرقت شده اند، در جایگاه دوم قرار دارند.

این در حالی است که مجلس نمایندگان افغانستان به روز دوشنبه نهم دسمبر (۱۸ قوس) قانون حمایت از کودکان را در ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده، با اکثریت آرا تصویب کرد.

بر اساس این قانون کسانی که کمتر از سن ۱۸ باشند، کودک پنداشته می‌شوند که باید سرپرستی و حمایت شوند. این قانون کسانی را که حقوق کودکان را رعایت نکنند؛ مورد پیگرد قرار می دهد.

با وجود نارسایی‌ها، ملل متحد از پیشرفت‌های که تا اکنون در بخش حقوق کودکان افغان صورت گرفته ستایش می‌کند. همچنان این سازمان تصویب قانون کودکان را در مارچ امسال از پیشرفت‌های مهم افغانستان در بخش حمایت از حقوق کودکان می‌خواند.

ممکن است شما دوست داشته باشید