روزنامه ملی انیس

ملل متحد از افزایش بی‌پیشینۀ مهاجرت در جهان خبر داد

کمیشنرى عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر گزارشی گفته است که سال گذشته نه میلیون پناهجوی سیاسی، بیجا شدۀ داخلی و مهاجر در جهان ثبت شده بود که بیشترین آمار افزایش مهاجرت در تاریخ بوده است.
در این گزارش که در آستانۀ روز جهانی مهاجرت، زیر نام “گرایش‌های جهانی” نشر شده است،آمده است که ۷۹.۵ میلیون نفر در جهان – حدود یک درصد جمعیت جهان – درگیر تنش ها، سرکوب و خیزش‌هاى مردمى اند.
فلیپو گراندى، کمیشنرعالى ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر وضعیت پناهجویان و بیجاشدگان گفت: “از ۷۹.۵ میلیون بیجا شده اجبارى، ۶۸ فیصد از پنج کشور: میانمار، افغانستان، سوریه، سودان جنوبی و ونزویلا اند”.
گراندی گفت که اگر بحران و درگیری در این کشورها برطرف شود، بیشتر یا بخش بزرگی از مشکل بیجاشدگان اجباری حل خواهد شد. بر اساس گزارش ملل متحد تنها سوریه بیش از ۱۳ میلیون بیجاشدۀ داخلی و مهاجر دارد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد مجموعی بیجاشدگان اجباری از ۷۰.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ به ۸۱.۸ میلیون در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
گراندی گفت: “همه‌گیری ویروس کرونا تاثیر عمده‌ یی بر پناهندگان و بیجاشدگان داشته است، زیرا ۱۶۴ کشور در جهان بخشى یا تمام مرز هاى خود را بسته اند تا بتوانند با این ویروس جدید مبارزه کنند. ”
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به انسداد مرزها هشدار داد که اگر کشورهای جهان در وسط بحران ویروس کرونا جمعیت خود را نادیده بگیرند، این وضعیت تردد پناهجویان را در سرتاسر جهان متاثر خواهد کرد و آنان را از گرفتن پناهندگی محروم خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید