روزنامه ملی انیس

ملت افغانستان در برابر توطیه ها هوشیار باشند

چهل سال است که مردم افغانستان درآتش  جنگ خانمان سوز  که ازآن سوی  مرز های کشورما رهبری و سازمان دهی می شود ، می سوزد اما این مردم و نیرو های دفاعی کشور ما بوده که از قانون ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر هر متجاوز دفاع  نموده و در آینده نیز دفاع خواهد کرد افغانستان سر زمین شیران و بزرگ مردانی است که از آزادی، نوامیس ملی و ارزش های دین اسلام دفاع میکند و در برابر خطرناک ترین جنایتکاران که در ماورای افغانستان پناه گاه  های امن دارند و از سوی کشور های همسایه  تمویل و تجهیز می شوند و برای قتل ،کشتار  و ویرانی خانه هر افغان  فرستاده می شوند می رزمندامروز هر افغانی که خاک ، ناموس و عزت کشور را می خواهد به خوبی درک سیاسی دارد زمانی که پروسه صلح توسط سازمان ملل متحد به رهبری حکومت افغانستان راه اندازی شدو  حکومت داکتر نجیب الله برای ختم جنگ و ختم مداخله کشور های بیرونی آشتی ملی را اعلام نمود، اما این پروسه توسط خارجی ها سبوتاژشد و کشور در کام تروریزم بین المللی فرو رفت ، اردوی افغانستان که در منطقه بی نظیرو با مدرن ترین راکت های اسکاد و صد ها بال طیارات جنگی و ترانسپورتی مجهزبود پاشان شد،  ملت افغانستان تلخ ترین تجربه سال های هفتاد را از یاد نبرده اند که بار دیگر سناریوی جدید پاکستان از زبان افراد رده های اول طالبان در رسانه های درز کرد ، شیر محمد عباس ستانکزی به رسانه ها گفته است  که نیرو های مسلح افغانستان باید منحل شود چون از امریکا امتیازات میگیرند بر دولت و مردم افغانستان  است که اجازه ندهند تا این نیرو های مسلح ما که در سخت ترین روز گاران جنگ با شکم گرسنه از خاک و مردم ما دفاع کرده همه روزه خون میدهند  تحت تاًثیر این افواهات  قرار گیرند و فدای معامله های سیاسی نشوند ضرورت است رهبران سیاسی نخبگان کشور و در کل ملت افغانستان هوشیاری‌شان را از دست ندهند متحدانه از نیرو های امنیتی و دفاعی کشور شان در برابر هر نوع فرمایش جاسوسان خارجی از این قوت های منظم جنگی حمایت و دفاع نمایند تا  نشود که خدای نا خواسته اشتباه دهه هفتاد تکرار شود که به  قیمت خون هزاران انسان این کشور تمام شد اجاز ه ندهند تا  بار دیگر پاکستانی ها بر سرنوشت ما حاکم شود و لشکر سیاه خویش را برای نابودی مردم و داشته های تاریخی ما هدایت دهند  باید از گذشته عبرت گرفت و به هیچ مزدوری اجازه داده نشود قوت های دفاعی و امنیتی ما را به معامله بگیرند  پاکستانی ها  سخت تلاش دارند تا در مذاکرات صلح به هر شکلی که می شود توسط اجیران شان قوت های مسلح را منحل نمایند بناً نیاز است که رهبران سیاسی و مذهبی ما قاطعانه در برابر این دسیسه  شوم غیر مستقیم پاکستان هوشیار باشند و  حمایت شان را از نیرو های مسلح کشور اعلام نمایند .

حمزه

ممکن است شما دوست داشته باشید