روزنامه ملی انیس

ملاقات وزیر خارجه کشور با فرستاده ویژه‌ اتحادیه اروپا برای افغانستان

صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه ، روز پنجشنبه با رونالد کوبیا فرستاده‌ ویژه‌ اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر: درجریان این دیدار کوبیا صلح به رهبری و مالکیت افغانستان را یک ضرورت دانست و بر کمک های اروپا به افغانستان اصرار ورزید.

فرستاده ویژه  اروپا برای افغانستان افزود، صلح بسیار مهم است، اما باید از ارزش ها محافظت کنیم.

ربانی نیز از کمک های اروپا برای افغانستان سپاسگزاری کرد، و خواستار ادامه‌ پشتیبانی اروپا در تمامی بخش ها از افغانستان شد.

همچنان دو طرف در مورد برگزاری پروسه‌ سوم کابل، همکاری های منطقه‌یی، بازسازی و چگونگی گفت و گو های صلح بحث کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید