روزنامه ملی انیس

ملاقات وزیر امور داخله با متخصصین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

در این دیدار پیرامون همآهنگی و همکاری بیشتر میان ادارات وزارت امورداخله و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله کشور با تشریح اولویت ها و پیشرفت هایی که در عرصه های مختلف در چند ماه اخیر در وزارت امورداخله صورت گرفته است اظهار داشت که به اساس پلان ستراتیژیک این وزارت اصلاحات در دو بخش عمده به ویژه در بخش های تأمیناتی صورت گرفته است.

وزیر امورداخله برهمآهنگی بیشتر ادارات مختلف این وزارت با اعضای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد تأکید نموده افزود که به تمام بخشهای وزارت امورداخله هدایت داده شده است تا با این کمیته همآهنگی و هکاری لازم داشته باشند.

متخصصین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی و مبارزه با فساد، از تلاشهای رهبری وزارت امورداخله در راستای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در ادارات مختلف این وزارت ستایش نموده و از همکاری های رهبری وزارت امورداخله با این تیم ابراز امتنان نمودند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، دارای شش عضو متخصص میباشد که در سال ۱۳۸۸ به اساس فرمان شماره ۶۱ ریاست جمهوری تأسیس شد و تمرکز بیشتر آن روی تهیه سفارشات مبارزه با فساد اداری، نظارت و ارزیابی از تلاشهای دولت و جامعه بین المللی در امر مبارزه با فساد اداری میباشد.

این کمیته، گزارش بررسی ها و یافته های شان را در هر شش ماه؛ به رئیس جمهور پارلمان، مردم افغانستان و جامعه بین المللی ارائه می نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید