روزنامه ملی انیس

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر ترکمنستان

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر خبر داد، وزیر امور خارجه، از تلاش هاى همراه براى گسترش روابط میان افغانستان و ترکمنستان ستایش کرد؛ ربانى پشتکارِ همراه براى گسترش روابط اقتصادى را بسیار برجسته خوانده، از او به گونه ویژه سپاسگزارى نمود.

سفیر ترکمنستان نیز گفت؛ او هیچگاه در افغانستان احساس بیگانگى نکرده و این کشور را همیشه دوست خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید