روزنامه ملی انیس

ملاقات معین وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل

میرویس ناب معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه پیش از چاشت دیروز، با وانگ یو سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل، ملاقات کرد.
در آغاز، معین همکاری های اقتصادی، با ابراز سپاس و امتنان از کمک های جمهوری خلق چین به افغانستان در امر مبارزه با کوید ۱۹، خواهان ادامه و توسعه این همکاری ها، در مبارزه مؤثر و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در افغانستان گردید.
در دامه، ناب خواهان همکاری های بیشتر جمهوری خلق چین برای ارتقای ظرفیت کارمندان مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان گردیده از سفیر آن کشور خواست تا در تداوم همکاری های سودمند شان به افغانستان در زمینه مبارزه با کوید ۱۹، تعدادی از کارشناسان چینایی برای آموزش دادن کارمندان صحی و تقویت لابراتوارهای شناسای کوید ۱۹، به افغانستان سفر نمایند.
در اخیر، سفیر جمهوری خلق چین همکاری ها میان دو کشور در مبارزه با ویروس کرونا را مهم دانسته و در پیوند به موارد مطرح شده از جانب معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه نیز وعده کمک و همکاری نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید