روزنامه ملی انیس

مقرری جدید

به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محمد جواد پیکار، به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی جمهوری اسلامی افغانستان، توظیف گردید .

ممکن است شما دوست داشته باشید