روزنامه ملی انیس

مـوزیم هـا محـل نگهــداری آثـار باستانی و هنری

محمد فهیم رحیمی مسئول موزیم ملی افغانستان میگوید: هزاران سال قبل افغانستان مسیرتجارتی میان کشورهای هند،ایران و آسیای مرکزی بوده که فرهنک های یک دیگر آمیخته شد گنجینه ها ایجاد و هنر ها بین مردم این سرزمین شریک ساخته شد از اینرو به منظور محافظت آثار تاریخی موزیم ملی افغانستان در سال ۱۲۹۶ در منطقه باغ بالای کابل پایه گزاری شد درآن زمان تنها تعداد معدودی از آثار تاریخی همانند نسخه های قرآنکریم دست نویس صنایع دستی و کتاب ها در این موزیم نگهداری می شد درسال ۱۳۰۳ این موزیم از باغ بالا به ارگ و سپس به موقعیت فعلی آن دارالامان انتقال یافت طی جنگ های داخلی همان طورکه نا امنی در پایتخت بیشترشد ساختمان موزیم نیز به عنوان سنگر جنگ استفاده میشد درجریان جنگ بیش از ۷۰ درصد آثار در موزیم نابود ویا غارت گردیده در زمان رژیم طالبان ۲۵ هزاراثر تاریخی ازبین برده شد این یک فاجعه برای موزیم ملی و مردم افغانستان بود.

 وی علاوه کرد: تنها سی درصد آثار تاریخی این موزیم در جریان این مدت با فداکاری کارمندان موزیم و مقامات دولتی حفاظت شد که میتوان یک دست آورد بزرگ برای مردم افغانستان دانست. حمایت جامعه جهانی این موزیم توانست برای باز دید کنندگان فرصت دیدن تعداد زیادی از صنایع دستی و تاریخی را فراهم سازد.

وی گفت: موزیم ملی پس از استقرار حکومت موقت شاهد باز گرداندن بیش از ۱۵ هزار اثر تاریخی از کشور های مختلف دنیا بود این مسأله به حضور داشت افغانستان در کنفرانس یونسکو روی قاچاق غیر قانونی آثار تاریخی در سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۷۳ بود ارتباط دارد، همچنان به روابط خوب افغانستان با جامعه جهانی نیز بر می گردد.

رحیمی افزود: ناروی، انگلستان، ایالات متحده امریکا دنمارک، سویس، ایران و پاکستان کشور هایی هستند تعدادی از آثار تاریخی را به افغانستان برگشانده اند و اخیراً جاپان مجموعه شامل بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی را که در جریان جنگ های داخلی به دست آورده بود دوباره به افغانستان برگشتاند گفتنی است که ۳۵ هزار اثر تاریخی از سال ۱۳۸۰ جمعآوری شده که ۲۰ هزار این آثار توسطه نیروهای امنیتی و باستانشناسان به دست آمده است.

رحیمی به ارتباط آثار موجود در موزیم ملی گفت: همین اکنون موزیم ملی افغانستان بیش از ۷۰ هزار اثر تاریخی دارد که تاریخ و فرهنگ افغانها را بازتاب می دهد. وقدیمی ترین اثر تاریخی در موزیم ملی به ۵۰۰۰ سال قبل بر می گردد. که به تمدن های قدیم در شمال افغانستان که بنام های چنار گنجشکان در ولایت تخار، غار قره کمر، ایبک و آق کپرک در ولایت بلخ مشهور هستند حفاری در سال ۱۳۳۸ یک گوشه ای از اهمیت این تاریخ را آشکار می سازد قدامت تعداد زیادی از آثار این موزیم به دوران پیش از اسلام مانند دوران کوشان یفتلی و یونان باختری بر می گردد. و دیگر آثار تاریخی به دوران طاهری صفوی، سامانی، غزنوی، غوری و تیموری ها بر می گردد.

وی گفت: یکی از با ارزش ترین آثار تاریخی در این موزیم گنجینه باختر است که از منطقه طلاتپه ولایت جوزجان در شمال افغانستان بدست آمده است. گنجینه باختر شامل ۲۱۶۱۸ اثر باستانی است که در سال آن ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ در جریان حفاری دوره برونز توسط ویکتور سارباندی کشف شد. این گنجینه از سال ۱۳۸۴ در کشورهای مختلف دنیا به نمایش گذاشته شده است. اولین بار در فرانسه بعداً به کشور های اروپایی ایالات متحده امریکا، جاپان، کوریای جنوبی و چین نمایش داده شد.

رحیمی بیان داشت: مدنیت باختری در شمال افغانستان و قسمتی از جنوب رود آمو که در آن از بکستان و تاجکستان فعلی وجود دارد موقعیت داشت به همین دلیل این گنجنیه بنام گنجینه باختر یاد می شود.

ما به طور مجموعی از بخش باز دید آبدات تاریخی در جاپان وکوریای جنوبی ۵۰۰ هزار دالر به دست آوردیم و تعداد باز دیدکنندگان موزیم ملی افغانستان به بیش از ۳۰۰ تن در روز افزایش پیدا کرده است. شاگردان مکاتب و محصلان پوهنتون ها به گونه منظم همانند باز دیدکنندگان داخلی وخارجی از موزیم ملی دیدن می کنند و شاگردان بطور رایگان می توانند از این آثار دیدن کنند. همچنان شهروندان افغان با پرداخت هزینه ۲۰ افغانی در هرتکت می توانند از این موزیم باز دید کنند.

نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید