روزنامه ملی انیس

معین وزارت خارجه : دولت افغانستان مصمم وطرفدار صلح باعزت است

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه در سمپوزیم ملی صلح گفت: افغانستان مصمم وطرفدار صلح با عزت است.

به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، زمان در سخنرانی خود با ارائه معلومات در مورد روند صلح به رهبری و مالکیت دولت و مردم افغانستان به اشتراک کنند گان گفت: دولت افغانستان مصمم و طرفدار صلح با عزت با حفظ دستآوردهای سال های پسین است.

وی از لویه جرگه مشورتی صلح یاد کرد و گفت: دولت متعهد است که فیصله های به عمل آمده این جرگه را عملی کند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید