روزنامه ملی انیس

معین اداره حفاظت ازمحیط زیست:افغانستان باتغییر اقلیم٬ بیشتردربخش آب آسیب دیده است

عزت الله صدیقی معین پالیسی اداره حفاظت محیط زیست می گوید: افغانستان با وجود آن که کمترین نقش در تغییر اقلیم جهانی دارد، آسیب های زیادی را ازاین ناحیه متحمل شده است و بیشتردر بخش آب٬دچارآسیب پذیری است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر:عزت الله صدیقی که در محفل تجلیل ازهفته تغییراقلیم در کابل سخن می گفت هشدار داد، اگر برای مدیریت ذخایر آبی افغانستان و آب های تحت الارضی این کشور برنامه ریزی نه شود٬تعییر اقلیم باعث بروز مشکلات جدی در افغانستان خواهد شد.
او چالش هایی را که با تغییر اقلیم بروز کرده است بر شمرد و تاکید کرد٬ ادامه این وضع زندگی و حیات را در کره زمین منجمله افغانستان تهدید می کند.
معین پالیسی اداره حفاظت محیط زیست یاد آور شد، با آن که افغانستان٬کمترین نقش در تغییر اقلیم جهانی دارد، اما بیشترین آسیب ها را در بخش های مختلف به خصوص آب متحمل شده است.
صدیقی افزود که تغییر اقلیم در آینده نزدیک ولایت های جنوب غربی را به افزایش صحراها تهدید می کند ،به همین ترتیب جنگل ها وتنوع حیات در ولایت های شرقی ومصوونیت غذایی را به اثر کمبود آب در ولایت های مرکزی مورد تهدید قرار داده است.
صدیقی بر هماهنگی تلاش های ملی و بین المللی در زمینه تحقیقات به خاطر غالب شدن بر این چالش ها تاکید کرد واز رسانه ها خواست که در رسانیدن آگاهی به شهروندان همکار باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید