روزنامه ملی انیس

معاون وزارت خارجه ایران در دیدار بارئیس جمهور غنی  از تعهد کشورش به اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان اطمینان داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز سید عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران را به حضور پذیرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، هر دو جانب در رابطه به اهمیت مناسبات همه جانبۀ دولت با دولت، روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار بحث و تبادل نظر کردند.

معاون وزارت خارجه ایران در رابطه به دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان به رئیس جمهور گزارش داد و از تعهد دولت کشورش به اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم روند صلح، اطمینان داد.

همچنان در این دیدار تاکید شد که در تمام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار صورت گیرد تا نتیجۀ موثر به دنبال داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید