روزنامه ملی انیس

معاون نخست ریاست جمهوری: فعالیت کنونی ما نوعی از حکومت داری باز با اشتراک مستقیم مردم است

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در جلسه شش ونیم صبح یکشنبه تاریخ ۹ قوس گفت که در تطبیق میثاق امنیتی هیچ نوع روش دور زدن از نهادهای اساسی و رسمی وجود ندارد. اساس این استراتیژی در توانمند سازی نهادها و تقویت انگیزه است. ما به تمام نهادها در رده عملیاتی فرصت ایجاد می‌نماییم که امور ناممکن – سخت و آسان را فهرست نمایند. با آنها کار می نماییم که ناممکن را به سخت – سخت را به آسان و آسان را در یک مدت معین انجام دهند. به مردم خویش پاسخگو استیم. فعالیت کنونی ما نوعی از حکومت داری باز با اشتراک مستقیم مردم است. با مردم بودن پشیمانی ندارد. آنهایی که این روش را رد میکنند از قدرت مردم هراس دارند.
امرالله صالح همچنان در صفحه فیسبوک اش تأکید نموده که دومین جلسه بخاطرتطبیق میثاق امنیتی با مسوولین هشت ولایت افغانستان دایر گردید. امید است که جزییات را در صفحه معاونیت اول بخوانید و اگرساکن ولایات شامل در جلسه استید همانند کابل نظر بدهید تا اقدام نماییم.
به باور صالح با توانمند ساختن بی سابقه ولسوال‌ها باید در زمستان تمام عناصر ضد نظام را از ساحه بیرون سازیم و زمینه را برایشان تنگ و در نهایت هیچ سازیم. اولین‌بار است که ولسوال‌ها در هماهنگی رخ در رخ با تمام نظام امنیتی کابل قرار میگیرند. این انسجام را نه در محور شخص بلکه در محور نهادها تقویت خواهیم نمود. رنج اساسی در بسیاری موارد نبود و کمبود منابع و امکانات نیست بلکه نبود تحرک و ابتکار است. اینبار ما نمی‌گذاریم که افکار و ابتکارات ولسوال‌ها منجمد باقی بماند. ایجاد تحرک در ولسوالی‌ها در چارچوب میثاق امنیتی یکی از اهداف و برنامه های اساسی ماست.
امرالله صالح تاکید کرد که از سیزده تن منسوبین گم نام و بی ریای پولیس که در چهل و هشت ساعت گذشته در عملیات های موفق و مهم از خود ابتکار نشان داده بودند قدردانی صورت گرفت.
روند رسیده‌گی به آنهایی که اصل کار را انجام میدهند ادامه خواهد یافت. تقویت صفوف و تحکیم بنیاد تمام نهادها یکی از اصول اساسی میثاق امنیتی است که با جلسات شش و نیم اجرا میگردد. اکنون تمام حوزات میدانند که چه تعداد از امریه‌های سارنوالی نا اجرا باقی مانده است و برای پیشرفت و قضاوت از عدم پیشرفت معیارهای واضح که بصورت روزمره قابل سنجش است ایجاد گردیده است.
معاون نخست ریاست جمهوری گفت: این قلب پر تپش افغانستان دیروز بازهم گواه پنج رویداد ناگوار بود که دو حادثه تروریستی و سه حادثه جرمی بود. حمله به موتر قضات در خیرخانه و حمله بر موتر آقای فکوری بهشتی وکیل مردم در ولسی جرگه در شهرک حاجی نبی هر دو ماین کنار جاده گفته شد. در هردو بخش سرنخ در اختیار ما قرار گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید