روزنامه ملی انیس

معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات: امروز روند بازشماری آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل پس ازیک توقف آغازمیشود

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که امروز روند بازشماری آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل که از چند روز به این سو توقف بوده ، آغازخواهد
شد
. این درحالیست که روند بازشماری آرای انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل چهارروز است که از بهر اختلاف ها میان کمیسیون های  مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی متوقف گردیده است .

عبدالعزیر ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دراین باره به خبرنگار آژانس باختر گفت: چهارروزاست که روند بازشماری آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل بخاطرحاضر نشدن نماینده گان کمیسیون شکایات انتخاباتی متوقف است هرگاه ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به کارشان نیایند، کمیسیون انتخابات کار بازشماری آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل را بدون ناظران این نهاد امروز آغاز خواهد کرد .

ابرهیمی افزود که تمام معلومات ها ی لازم درباره انتخابات پارلمانی کابل به انان ارایه شده است دیگربهانه  وجود نداردو متأسفانه پریروز و  دیروز قراربود که همکاران کمیسیون شکایت انتخاباتی بیایند، اما آن‌ها نیامدند و روند شمارش آرا  باز هم متوقف ماند .

این درحالیست که کمیسیون های انتخاباتی روزجمعه گذشته ازتوافق حل اختلافات شان خبردادند اما مسئولان  کمیسیون شکایات انتخاباتی  تاکید دارد که اگرکمیسیون انتخابات تمامی معلومات لازم درباره انتخابات مجلس نماینده گان کابل  را باانان درمیان نگذارد تصمیم ابطال آرا تغییر نخواهد کرد.

ناظران نهاد انتخاباتی نیزباابراز نگرانی تاکید دارند که این اختلافات میان کمیسیون های انتخاباتی  سبب تاخیردراعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی شده درحالیکه مردم بی صبرانه منتظر نتایج این انتخابات هستند.

درحالیکه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته خبردادند که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ۱۴ ولایت باقی مانده و ولایت کابل تا اخیرهفته جاری بامردم شریک ساخته خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید