روزنامه ملی انیس

معاون دوم ریاست جمهوری: حکومت برای بررسی طرح انتخاباتی احزاب سیاسی، آمادگی لازم دارد

نخستین جلسۀ کمیته مشترک چهار جانبه، متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه بین المللی و حکومت به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اسد در قصر گل خانۀ صدارت برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، این جلسه به ریاست استاد دانش معاوم دوم ریاست جمهوری در پی هدایت مقام عالی ریاست جمهوری دایر شد تا طرح ارایه شدۀ احزاب سیاسی در مورد انتخابات، مورد ارزیابی قرار گیرد.

اخیرا طرح انتخاباتی‌ای از جانب شماری احزاب سیاسی به حکومت ارایه شد. در این طرح تغییر نظام انتخاباتی از نظام رای واحد غیر قابل انتقال (SNTV) به نظام چند بعدی (MDR)، استفاده از تکنالوژی بایومتریک و نظارت تأثیر گذار احزاب ونهاد های بی‌طرف مدنی پیشنهاد شده است.

نخستین جلسۀ این کمیته که دیروز برگزار شد، طرح ارائه شدۀ احزاب از جوانب و زوایای مختلف توسط اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های نمایندگان احزاب راجع به طرح ارائه گردید.

معاون رئیس جمهور، برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و عادلانه را خواست همۀ مردم افغانستان عنوان کرده افزود که حکومت برای بررسی طرح انتخاباتی احزاب سیاسی، آمادگی لازم دارد.

قرار است این سلسله جلسات کمیته مشترک چهار جانبه برای بررسی بیشتر طرح احزاب سیاسی در مورد انتخابات همچنان ادامه یابد.

در جلسه داکتر صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، معاونین عملیاتی ، مالی و اداری کمیسیون انتخابات، فضل محمود فضلی مشاور ارشد ریاست جمهوری، احمد جاوید رسولی رئیس اداره احصائیه و معلومات، محمد ویس پایاب معین تخنیکی اداره ثبت احوال نفوس، زاهد همدرد رئیس بودجه وزارت مالیه و عبدالمجید غنی زاده رئیس تقنین وزارت عدلیه حضور داشتند.

 در این جلسه همچنین نور رحمن اخلاقی به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی، اسدالله سعادتی به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی، محمد اقبال عزیزی به نمایندگی از حزب محاذ ملی، محمد ناطقی به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حمیدالله قواچی به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی، همایون جریر به نمایندگی از حزب اسلامی و نادر حساس به نمایندگی از حزب افغان ملت، در جلسه اشتراک داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید