روزنامه ملی انیس

معاون دوم رئیس جمهور، استفاده از تکنالوژی بایومتریک را در فرایند انتخابات، یکی از خواست های اولیه حکومت افغانستان عنوان کرد

جلسه تخنیکی کمیته مشترک چهارجانبه بین حکومت، شماری از احزاب سیاسی، کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان نهادهای همکار بین المللی، باحضور نمایندگان نهادهای مرتبط انتخاباتی و نمایندگان کمپنی ارائه کننده تکنالوژی بایومتریک به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، برگزار شد. 

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، این جلسه  روزچهارشنبه،  به منظور بررسی طرح انتخاباتی احزاب سیاسی در مورد استفاده از تکنالوژی بایومتریک در فرایند انتخابات، در تالار نشست های وزارت خارجه دایر شد.

نخست، نمایندگان کمپنی ارائه کننده تکنالوژی بایومتریک، در مورد امکان سنجی استفاده از این تکنالوژی در انتخابات پارلمانی پیش رو براساس میعاد زمانی تعیین شده، جنبه های عملی استفاده از این تکنالوژی درشرایط فعلی افغانستان و نیز جنبه های مالی تطبیق آن، معلومات مورد ضرورت را برای اعضای جلسه ارائه و به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور، استفاده از تکنالوژی بایومتریک را در فرایند انتخابات، یکی از خواسته های اولیه حکومت افغانستان عنوان کرد و افزود که حالا نیز در صورت موافقت کمیسیون مستقل انتخابات در استفاده از این تکنالوژی برای انتخابات پیش رو در میعاد زمانی تعیین شده، همکاری لازم انجام خواهد شد.

در جلسه پس از ارائه بحث و نظرات مختلف از جانب اعضای جلسه، از نمایندگان کمپنی ارائه کننده تکنالوژی بایومتریک خواسته شد که پاسخ ها و نظریات تخنیکی خویش را به صورت مکتوب دراختیار شرکت کنندگان این جلسه قرار دهند.

همچنین فیصله شد که این جلسه تخنیکی یک بار دیگر با حضور نمایندگان کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان وزارت مخابرات، اداره ثبت احوال نفوس، نمایندگان احزاب سیاسی، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهاد های مرتبط انتخاباتی، برگزار و برای اتخاذ تصمیم نهایی، بررسی های بیشتری صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید