روزنامه ملی انیس

معاون اول ریاست جمهوری در کنفرانس ملی مسیرهای جدید ترانزیتی و تجارتی

حرکت به سوی افغانستان خودکفا و مرفه، اشتراک و سخنرانی کرد
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز در کنفرانس ملی تحت عنوان مسیرهای جدید ترانزیتی و تجارتی؛ حرکت به سوی افغانستان خودکفا و مرفه، اشتراک و سخنرانی نمود.
در این کنفرانس که در قصر چهار چنار ارگ برگزار شد، ابتدا عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری صحبت نمود و ضمن ارائه معلومات در بارۀ کنفرانس متذکره، گفت که هدف این کنفرانس تحلیل و ارزیابی مشکلات و فرصت های موجود فراراه بندر چابهار و راه لاجورد می باشد.
عطاءالله نصیب گفت که بعضی مشکلات در زمینۀ صادرات و واردات افغانستان در بندر چابهار و راه لاجورد، هنوز هم موجود است که حکومت بخاطر حل این معضل راه های مناسبی را جستجو کرده است و به اساس پیشنهادات و نظریات اشتراک کنندگان این کنفرانس، مشکلات باقی ماندۀ آن نیز حل خواهد شد.
بعداً قدرت الله ذکی سرپرست وزارت ترانسپورت و محمد عیسی قدرت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه صحبت کرده، گفتند که در نتیجه توجه حکومت به مسیرهای ترانزیتی، بسیاری از مشکلات تاجران حل شده است و اکنون بدون هیچ مشکلی، ۹۰ فیصد صادرات و واردات افغانستان از راه ترانسپورت زمینی انجام میشود.
آنان گفتند که به منظور حل مشکلات ترانسپورتی با کشورهای همسایه، با بازگشایی بنادری که در اثر شیوع ویروس کرونا مسدود بودند و رسیدگی به مشکلات تاجران، میزان صادرات افغانستان با گذشت هر روز افزایش خواهد یافت و جریان واردات نیز به حالت عادی برگشته است.
همچنان سیدزمان هاشمی رئیس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محمد اسماعیل غضنفر رئیس فدراسیون اتاق های تجارت، صحبت نمودند و از توجه حکومت به سکتور خصوصی تشکر کرده، گفتند که مشکلات در ترانزیت هنوز هم وجود دارد. آنان بخاطر جلوگیری از زیان های تاجران، فعالیت های ۲۴ ساعته را در گمرکات بندری، پیشنهاد کردند تا اموال تجارتی به موقع وارد شود و در نقاط کنترول بخاطر منتظر ماندن، جریمه نشوند.
بعداً محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه از دیدگاه رئیس جمهور بخاطر انکشاف اقتصادی افغانستان تشکر کرده، گفت: توقع میرود که کنفرانس متذکره این دیدگاه بزرگ اقتصادی را که با آن در افغانستان و منطقه پیشرفت، صلح و ثبات تامین می گردد، به تحرک آورد.
محمد حنیف اتمر با اشاره به موفقیت پروسۀ صلح، گفت که امروز منطقه و جامعه بین المللی بر صلح و جمهوریت افغانستان اجماع دارند و این همه بدون مطرح ساختن دیدگاه اقتصادی، ممکن نیست.
سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده، گفت که هدف کنفرانس متذکره این است که ما به همکاران بین المللی ظرفیت داخلی و فرصت های سرمایه گذاری را نشان دهیم و افغانستان از نقطه تهدید، به نقطۀ وصل مبدل شده است.
امرالله صالح در اخیر سخنانش گفت که با نمایندگان سکتور خصوصی دیدار کرده است و در زمینۀ حل مشکلات شان اقدامات عاجل صورت گرفته، جلو اخاذی ها گرفته شده است. وی به رئیس ادارۀ ارگان های محل دستور داد تا به منظور حل مشکلات تاجران در گمرکات تجارتی، به والیان هدایات مشخص بدهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید