روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مصونیت و حمایت ژورنالیستان ضمانتی بر گسترش فعالیت های رسانه ها در کشور می باشد

بر اساس بررسی ها و برداشت هایی که آگاهان عرصه  های سیاسی و اجتماعی کشور در طول سالیان گذشته به ویژه بعد از ایجاد حکومت انتخابی و روی کار آمدن آزادی بیان به عنوان بهترین دستآورد دموکراسی در افغانستان با خود دارند، مطبوعات و رسانه ها با تلاش های پیگیر ژورنالیستان که شب و روز به خاطر آگاهی دهی مردم رنجدیده این سرزمین فعالیت نمودند و در قبال مزیت های آزادی بیان که یکی از مشخصه های عمده یی دموکراسی وانمود می گردد، از دست آوردها و گسترش خوبی و مفیدی برخوردار بوده است.

این در حالیست که در همین سالهای پرمخاطره گذشته، دامن جنگ و ناامنی جامعه ژورنالیستی و دست اندرکاران رسانه ها، مشکلات زیادی را که از رویدادهای غیر مترقبه و تأثیرات جنگ و ناامنی ها ناشی می گردد متحمل شده اند، هر وقت و ناوقت، گاه و ناگاه این قشر انگشت شمار نشانه تیر نابخردانه دشمنان علم و فرهنگ قرار گرفته و می گیرند، خسارات زیاد جانی تا سرحد شهادت و لت و کوب، زخمی، توهین و تهدیدهای زیادی را تحمل کردند، با بررسی هایی که در زمینه مشکلات توأم با حقایق انکار ناپذیر ارائه می گردد، گفته می شود که دو سال اخیر به خصوص سال روان که در روزها و هفته های اخیر آن قرار داریم، سال نهایت پرمخاطره همراه با دشواری، دردسرها و سرگردانی های برای ژورنالیستان و دست اندرکاران رسانه ها بوده است، بنا بر ارزیابی که از طریق دفتر حمایت از خبرنگاران (نی) در رابطه به خطرات جانی ژورنالیستان به عمل آمده پانزده تن از ژورنالیستان بالاثر تحرکات غیر انسانی و دشمنانه گروپ های مسلح مخالف دولت به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح گردیدند.

اما با تمام دشواری که در برابر ژورنالیستان و دست اندرکاران رسانه ها عرض وجود کرد و ده ها تن جان های شیرین خود را در راه انجام برنامه های آگاهی دهی قوانین و دستاوردهای حکومت فدا ساختند، ولی فعالیت های خود را انجام دادند و همین اکنون فعالیت های مؤثر و سازنده آنان در دورترین نقاط کشور و در محلات فعالیت های دفاعی و نظامی نیروهای امنیتی این قشر مسلح با قلم ادامه دارد، و همین تلاش های خستگی ناپذیر آنان زمینه گسترش فعالیت های رسانه یی و شرایط توسعه و تطبیق آزادی بیان و مطبوعات را در قبال سیاست جاری حکومت وحدت ملی مساعد گردانید و زمینه ساز گام نهادن جامعه  به سوی دموکراسی واقعی در کشور شد.

بنابر همین فعالیت سازنده و مؤثر این قشر توانگر، مسئولان حکومت وحدت ملی و نهادهای مرتبط به نهادهای رسانه یی  کشور، تقاضا دارند نباید که این رونق دهندگان پروسه آگاهی دهی را که همین ژورنالیستان و خبرنگاران اند، به باد فراموشی بسپارند.

یقین کامل داریم که مسئولان حکومت وحدت ملی بر اساس ارزشمندی فعالیت های سازنده ژورنالیستان و خدمات شباروزی دست اندرکاران رسانه ها هرگز خبرنگاران متعهد را از یاد نبرده و خدمات آنان را هرگز کم بها نمی دهند.

بناءً باور کامل داریم این فرد پرتوان و صاحب قلم که همان ژورنالیست و خبرنگار است، مورد توجه مقامات دولتی قرار داشته و تلاش می گردد تا از تمام حقوق برخوردار گردید، خبرنگاران تحت حمایت قرار گیرند و مصونیت آنان تضمین، چنان که طی نشستی که رئیس جمهور کشور با ژورنالیستان و خبرنگاران ۳۴ ولایت کشور در روزهای اخیر داشت، نقش ژورنالیستان و خبرنگاران را در تحکیم وحدت ملی و افغانستان شناسی با اهمیت دانسته و تأکید کرد که خبرنگاران در پروسه ملت سازی و مشارکت افغانان در عرصه های سیاسی و اجتماعی سهم فعال دارند. رئیس جمهور کشور به خاطر حمایت از خبرنگاران و مساعد نمودن شرایط کاری برای دست اندرکاران رسانه ها برای مسئولین هدایت داد تا تمامی پیشنهادات و نظریات خبرنگاران را به جدولی از تعهدات مبدل نمایند و در یکی از جلسات کابینه ارائه گردد، چون در قسمت عملی نمودن آن، تعهدات همه ادارات نیاز است، در همین راستا رئیس جمهور برای حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا جهت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات که زمینه ساز فعالیت های آگاهی دهی خبرنگاران و اهل رسانه ها است، یک پلان عملی بسازد و به مسایل خبرنگاری از جمله زنان خبرنگار رسیدگی صورت گیرد، رئیس جمهور کشور بر مدیریت درست و تقسیم عادلانه کمک های صندوق حمایت از خبرنگاران تأکید کرد.

بر اساس همین تأکید رئیس جمهور روز اول هفته جاری ار مساعدت نقدی که از طریق رئیس جمهور کشور به صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان صورت گرفت، شش تن از خبرنگاران که مشکلات مریضی و اقتصادی داشتند از کمک نقدی صندوق مالی حمایت از ژورنالیستان مستفید گردیدند که این موضوع بیانی از حمایت مسئولان حکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور از خبرنگاران را میرساند و چنین حمایت ها می تواند گره از مشکلات دست اندرکاران رسانه ها را بگشاید در بهبود سلامت آنان اثرمند واقع گردد. یقین و باور کامل داریم بر هر اندازه که مسئولان رسانه ها و ژورنالیستان پرتلاش کشور با فکر آرام و دور از مشکلات اقتصادی فعالیت های آگاهی دهی خود را در فضای مصون انجام دهند به همان اندازه می توانند در انعکاس هرچه عاجل و به موقع رویدادها و پخش مسایل علمی و فرهنگی فعالیت های خود را گسترش و ارتقا بخشند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید