روزنامه ملی انیس

مشکلات میان افغانان،درانعطاف پذیری و فضای اعتماد قابل حل است

گفتگو ومذاکرات بیشترازده ماهه میان نماینده خاص رئیس جمهورایالات متحده امریکا وطالبان،این گروه را ازنگاه سیاست تقویت کرد. لغومحدودیت سفراعضای طالبان وسهولت های که برای رهبران طالبان درنظرگرفته شده بودآنان رادرموقعیت برترقرار داد. مذاکره یک جانبه امریکاباطالبان ورقابت روسیه وچین باامریکا زمینه هایی بودندکه طالبان توانستند ازان بهره برداری بهتری بکنند.

 گروه طالبان که موفقیت های بیشماری رادرجریان گفتگوهای صلح به احتمال زیادبدست آورده بودند، مغرورانه به دهشت افگنی وقتل عام درمیان مردم ازهیچ گونه تلاشی دریغ نمی کردند.به این معتقدگردیده بودندکه دلیل پیشرفت شان درجریان مذاکرات، انجام حمله های وحشیانه انتحاری درمیان مردم وبه خاک وخون کشانیدن هموطنان شان بوده است. طالبان به حدی مغرورشده بودندکه گویاآنان امریکاراباهمه حول وحشمتش به زانودرآورده اند. نظام افغانستان ویاگروه های سیاسی که درمیان خودوحدت نظرندارندچه باشندکه باآنان به میزمذاکره بنشینند.به خاطری که وحشت ودهشت رادرمیان مردم ازدیادبخشندوازین طریق بالای نظام افغانستان فشارواردکرده باشند دست به جنایات بشری زده توسط انفجارموتربمب ها درشهرهابه خصوص شهرکابل به قتل عام مردم پرداختند. بنابرین باحمله موتربمب که توسط این گروه، روز پنجشنبه در ناحیه نهم شهر کابل به وقوع پیوست برعلاوه  یک سرباز امریکایی و یازده تن دیگر جان باخته و ۴۲ تن مردم ملکی زخمی شدند.به تعقیب آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مذاکرات صلح با طالبان را لغو اعلان کرد.طالبان امتیاز ومحتوای توافق  نامه راکه دریک سال مذاکره باامریکا به دست آورده بودند قراربود به امضابرسد،نسبت تمامیت خواهی، فرصتی بودکه ازدست دادندوحالابه دنبال جبران این
فرصت اند.
سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر تایید کرد که یک هیئت این گروه چندی قبل به مسکو سفر کرده و با نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. این سفر چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خبر از لغو مذاکرات کشورش با طالبان داد، رخ می‌دهد.گفته می شودکه هیئت طالبان با ضمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه دیدار و با وی در خصوص سیر اوضاع پیرامون روند صلح افغانستان گفتگو کرده بود. مسکو در طی سال جاری میلادی تا کنون دو بار میزبان نشستهایی بین طالبان و چهره‌های شناخته شده عرصه سیاست افغانستان بوده است. روسیه می خواهدنتیجه توافق نامه صلح باطالبان، خروج کامل نیروهای امریکا ازافغانستان شودزیرااین خواست روسیه ازطریق طالبان
پی گیری می گردد. بنابرین ابزار شدن طالبان برای روسیه وپاکستان سبب نزدیکی وحمایت کردن این کشورهاازطالبان شده است.باآن که طالبان ازطریق روسیه وپاکستان تلاش دارند،امریکا مذاکرات
صلح راازسربگیرد،اما به نظرمی رسد امریکا به زودی حاضر نخواهدشدکه به خواست طالبان پاسخ مثبت بدهد. باتوجه به اینکه لغوتعزیرات ومحدودیت براین گروه سبب تقویتش درمنطقه گردید لازم است امریکا ومتحدانش تعزیرات گذشته رابرطالبان دوباره وضع کند.تااین گروه متیقن گرددکه باجنگ وانجام اعمال تروریستی نمی تواند مشروعیت وامتیازکسب کند.طالبان باید بافشارهای سیاسی ونظامی بیشتری مواجه شوندوتجربه کنندکه باسرسختی وبدون تغییر رفتار وخواست های شان دربدست آوردن قدرت وتحکیم صلح ثبات درکشورناکام اند.باید به این باوربرسندکه درجستجوی راه حلی برای خواست های مشروع شان جزگفتگوهای بین الافغانی راه دیگر وجودندارد.
ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه کشور می‌گوید که گفتگو میان امریکا و طالبان در پاکستان در مورد دو گروگان امریکایی که به وساطت پاکستان انجام شده بود صورت گرفته است. دیدار هیئت طالبان با مقام‌های پاکستانی در مورد صلح نبوده بلکه در مورد چگونگی آزاد شدن دو گروگان امریکایی بوده است. سفر هیئت طالبان و نمایندگان امریکا به پاکستان درباره آزادی شهروندان امریکایی که در قید طالبان هستند صورت گرفت، نه گفتگوهای صلح. تلاشها زمانی نتیجه می‌دهد که طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند و آتش‌بس را برقرار بسازند. صلحی برای مردم افغانستان پذیرفتنی است، که به رهبری و مالکیت مردم افغانستان باشد. پیش از آغاز مذاکرات طالبان باید از خشونت‌ها دست بکشند. وزارت خارجه افغانستان مجری سیاست خارجی است که از سوی رئیس‌جمهور و دیگر نهادها ابلاغ می‌شود و هرنوع اظهار نظر مغایر با این سیاست، دیدگاه شخصی آن فرد است. این در حالی است که یک هیئت از گروه طالبان و زلمی خلیل‌زاد به اسلام‌آباد سفرکرده بودند.هیئت طالبان دیدارهایی با مقام‌هایی پاکستان وهمچنان با زلمی خلیل‌زاد نیز داشته اند. این دیدار چیزی بیشتر از یک ساعت دوام یافته، اما جزئیاتی از مسایل مورد گفتگو در آن به بیرون درز نکرده است.تا حال مقامات امریکایی این خبررا رسما تایید نکرده اند.    اما اگر این دیدار صورت گرفته باشد، این نخستین بار است که پس از برهم خوردن مذاکرات امریکا و طالبان خلیل زاد با نمایندگان این گروه دیدار می‌کند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که پس از دیدار شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با هیئتی از طالبان در اسلام‌آباد منتشر کرد، آورده است: هر دو طرف درباره لزوم از سر گیری روند صلح در نزدیک‌ترین زمان ممکن با یکدیگر توافق دارند.امریکا مدت‌ها همکاری پاکستان در تلاش برای پایان دادن به جنگ افغانستان را حیاتی دانسته است. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود اظهار کرد، توقف خونریزی‌های افغانستان به هموار شدن مسیر توافق کمک می‌کند. در گفتگوهای دو طرف تاکید شد که کاهش خشونت‌ها توسط همه طرف‌ها امری ضروری است  و این اقدام به از سرگیری اقدامات در راستای صلح کمک خواهد کرد. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری کشور روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از دیدار مقام‌های پاکستانی با نمایندگان طالبان در اسلام‌آباد انتقاد کرده و آن را خلاف تمام اصول روابط میان کشورها خواند. از آنجای که جنگ افغانستان عوامل منطقوی وجهانی دارد و تحمیل شده بر مردم افغانستان است باید طرف‌های مذاکره با درایت و متانت این موضوع را درک ودرجستجوی راه حل آن برآیند. مردم ما خواهان صلح با عزت و پایدار می‌باشند و باید کشورهای منطقه دراین زمینه افغانستان را همکاری صادقانه نمایند.زیراامنیت وثبات درافغانستان وابسته به صلح وترقی کشورهادرمنطقه می باشد.تأمین منافع دولت های منطقه، درصلح، صداقت وحسن همجواری رهبران کشورهای همسایه نهفته است.درضمن جامعه جهانی مسئولیت داردتادربرابرتروریزم وگروه های دهشت افگن جهانی مبارزه نماید. آنانی که به صلح وسلم اعتقاددارندومی خواهند همانند عضوجامعه جهانی به زندگی آبرومندانه روبیاورند،آنان راتشویق وترغیب به مصالحه نموده زمینه رابرای مذاکرات بین الافغانی مهیابسازند. سوءتفاهماتی که درمیان آنان وجودداردازطریق سیاسی به راه حل آن بپردازند.

ز- زامن

ممکن است شما دوست داشته باشید