روزنامه ملی انیس

مشکلات معارف شهرکابل به بحث گرفته شد

ریاست معارف شهرکابل روز چهارشنبه نشستی را پیرامون غلبه برچالش های موجود درمکاتب خصوصی ودولتی و تبادل نظربرگزارند.

این نشست درحالی برگزارمی شود که تنها درشهر کابل نود ودو مکتب تعمیر ندارد و شاگردان ازکمبودکتاب موجودیت کتابهای فرسوده و کهنه درمکاتب شکایت دارند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر
 دراین نشست که به اشتراک آمران ۱۶حوزه تعلیمی درشهر کابل ،شماری ازاستادان و مدیران مکاتب خصوصی و دولتی برگزار شد .هدف اساسی آن را بهبود بخشیدن به نصاب تعلیمی ،حل مشکلات مکاتب خصوصی و دولتی تشکیل می داد.

رئیس معارف شهرکابل با اشاره به شماری از مشکلات درعرصه معارف گفت که درنهاد های مربوط نه ریاست معارف شهرکابل درمجموع به دوازده فیصد کودکان مصروف آموزش اند.

وی علاوه کرد که درشهرکابل ۳۱۶مکتب وجود داردکه ازجمله ۹۲ مکتب فاقد تعمیر است برای ۵۰مکتب ساختمان های شخصی به کرایه گرفته شده است او گفت سالانه مبلغ نودمیلیون افغانی به عنوان کرایه به مالکان پرداخته می شود که ساختمان های شخصی خود را دراختیار مکاتب شهر قرارداده اند.

درهمین حال علی رسا به نمایندگی از مسئولان مکاتب خصوصی دراین نشست صحبت کرد ،برگزاری چنین محافل را برای تبادل تجارب ،غلبه به نارسایی ها مفید توصیف کرد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل و چند تن از آمران و مدیران مکاتب دولتی نیز درمورد صحبت کردند درپایان این محفل برای شماری از آمران معلمان ومدیران پیشتاز کمپیوتر ها و تحسین نامه داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید