روزنامه ملی انیس

مشرانوجرگه اظهارات رئیس شورای علمای پاکستان را غیر مسئولانه خواند

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به‏ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، سناتوران مسایل جاری کشور را به بحث گرفتند.  به اساس معلومات   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، درآغازجلسه قراربود اوضاع امنیتی کشوردرحضورداشت مسئولان رده اول امنیتی ودفاعی کشور به بررسی گرفته شود؛ ولی مسئولان متذکره درجلسه اشتراک نکرده بودند که عدم حضورشان ازسوی اعضا به شدت انتقاد گردیده وآن را تمرد ازقانون اساسی دانسته تأکید داشتند که ایشان درنشست آینده اشتراک ورزیده به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارائه نمایند.

همچنان درجلسه شماری ازسناتوران اظهارات طاهراشرفی رئیس شورای علمای پاکستان را پس از قتل مولانا سمیع الحق رئیس جمعیت علمای این کشوردرمورد شدت بخشیدن  جنگ در افغانستان  غیرمسئولانه ومداخله درامور داخلی افغانستان دانسته، تاکید داشتند که شورای علمای افغانستان باید دربرابرآن موضع‌گیری جدی نماید.       

همین‌گونه درجلسه ازتحرکات بیشترمخالفین مسلح وتلفات نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردربرخی ولایات کشورابرازنگرانی  به عمل آمده، خاطرنشان گردید که وضعیت امنیتی ولایت بادغیس وخیم بوده و راه‌های مواصلاتی منجمله مسیر ولایت فاریاب مسدود می‌باشد ونیزتحرکات مخالفین درمسیرشاهراه عمومی کابل- کندهار بیشترشده وهمچنان تلفات زیادی به نیروهای پولیس سرحدی  درولایت فراه وارد شده است که باید رهبری سکتورامنیتی تدابیرلازم وقابل قبول را اتخاذ نماید.      

همچنان سناتوران مجددا تاکید نمودند که کمیسیون‌های انتخاباتی آرای پاک وناپاک انتخابات ولسی جرگه را ازهم تفکیک نماید، صندوق‌های قرنطین شده درحضور ناظرین ملی وبین المللی وناظرین ومشاهدین احزاب بررسی گردد و نیز زمانی کار بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی وشورای ولسوالی پرداخته شود که مسایل مربوط به انتخابات ولسی جرگه خوب مدیریت گردد.   

همینگونه درجلسه درمورد چگونگی پروسه صلح افغانستان ونشست احتمالی مسکو، خاطرنشان گردید که باید نشست مسکو به مشوره حکومت افغانستان صورت گیرد ودرضمن نقش زنان که نیم ازپیکرجامعه را تشکیل می‌دهد درپروسه صلح  برجسته  شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید