روزنامه ملی انیس

مشاور امنیت ملی: احضارات امنیتی و فعالیت های استخباراتی وسیع تر گردند

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی می گوید، که انتخابات به عنوان یک پروسه ملی بسیار مهم بوده و باید به آن توجه جدی صورت گیرد.

وی مخصوصا به بخش امنیتی این پروسه اشاره نموده افزود که از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای تامین امنیت انتخابات دریغ نگردد.داکتر حمدالله محب در نشست رهبری سکتور امنیتی که دیروز برگزار گردید از تمامی ادارات امنیتی خواست که به منظور مطمین ساختن حالات، باید احضارات امنیتی بیشتر و فعالیت های استخباراتی وسیع گردد.وی درکنار شهرها به وضعیت قریه جات و ولسوالی ها نیز اشاره نموده گفت که پوشش امنیتی مناطق مذکور باید قویتر و فعالیتهای استخباراتی بهتر از پیش وسیع گردد.

در نشست دیروزی در کنار اینکه به فعالیت ها و عملیات تازه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پرداخته شد تاکید صورت گرفت که مخالفین نظام بخاطر این همه فعالیت ها و عملیات ها قویاً سرکوب شده و پیشرفت های خوبی بدست آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید