روزنامه ملی انیس

مشاور امنیت ملی ، تسلیم فشار های سیاسی نمی شویم

‏ مشاور امنیت ملی می گوید که  ما فشارهای سیاسی را قبول نمی کنیم بل با قاطعیت تمام در راستای تقویت بخش امنیتی تلاش می کنیم.

به گزارش آژانس باختر حمدالله محب دیروز حین معرفی  معینان جدید وزارت امور داخله گفت: در تقرری های تازه هیچ نوع مقرری سیاسی وجود ندارد، بل تقرری ها بر حسب توانایی، درایت و شایستگی صورت گرفته است.

باید گفت که به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رئیس جمهور کشور عبدالصبور قانع به عنوان معاون اول وزارت امور داخله، خوشحال سادات به عنوان معین ارشد امنیتی و ماهر یعقوبی به صفت رئیس مبارزه با تروریزم آن وزارت گماشته شدند که از سوی داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور به همکاران شان معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور سرپرست وزارت دفاع ملی و منسوبان ارشد وزارت داخله برگزار شد، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور تغییر و تبدیل را یک اصل دانست و از مسئولان پیشین که دراین پست ها کار کردند ، اظهار قدردانی کرد.

حمدالله محب علاوه کرد، هر منسوبی که با قاطعیت از مردم و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند، مورد حمایت رهبری حکومت قرار می گیرد

مشاور امنیت ملی گفت: ما فشارهای سیاسی را قبول نمی کنیم بل با قاطعیت تمام در راستای تقویت بخش امنیتی مشترکاً تلاش می کنیم.

در این مراسم اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی با ابراز خوشبینی از تغییرات تازه در بخش امنیتی به خصوص در وزارت امور داخله بر همأهنگی بیشتر میان نهاد های نظامی تأکیدورزید.

ممکن است شما دوست داشته باشید