روزنامه ملی انیس

مسوده بورد حمایت از کاپی رایت تایید شد

درسومین جلسه کمیته بورد حمایت از کاپی رایت که به ریاست فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد، مسودۀ طرزالعمل بورد حمایت از کاپی رایت تایید شد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و گفت که دراولین جلسه این کمیته که درسال جدید خورشیدی برگزارشد ، مسوده طرزالعمل بورد حمایت از کاپی رایت تایید شد که اعضای بورد با این طرزالعمل می توانند درحل مشکلات حقوق مولف، مصنف ، هنرمند و محقق بپردازند.

دراین جلسه اعضای بورد به غنامندی و تقویت طرزالعمل بورد حمایت از کاپی رایت نظریات و پیشنهاد های شان را ارائه کردند.

دراخیر مسودۀ طرزالعمل بورد حمایت کاپی رایت در۳ فصل و ۱۴ ماده مورد تایید قرار
گرفت
.

این طرزالعمل پس از توشیح سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ عملی می شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید