روزنامه ملی انیس

مسلمیار: جمهوری خلق چین به مثابه یک همسایه خوب در بیشترین موارد مردم ما را یاری رسانیده است

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه دیروزدرمقر شورای ملی با لیوجنسانگ سفیرجمهوری خلق چین، ملاقات تودیعی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،در این ملاقات لیوجنسانگ گفت، جمهوری خلق چین خواهان تأمین صلح درافغانستان ومنطقه بوده و پاکستان را متقاعد خواهد کرد تا فرصت موجود را در راستای صلح افغانستان از دست ندهد و ازهمکاری بامخالفان افغانستان،دست بردارشود.

سپس فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه ازتلاش‌های سفیر چین درزمان مأموریتش درافغانستان ابراز امتنان کرد و گفت: جمهوری خلق چین به مثابه یک همسایه خوب دربیشترین موارد مردم ما را یاری رسانیده و امید واریم که چین به مثابه یک کشوربزرگ اقتصادی درمسایل منطقوی به ویژه موضوع صلح افغانستان، نقش برجسته‌ی ایفا کند.رئیس مجلس افزود تروریست خوب وبد وجود ندارد این پدیده شوم که سالها از مردم افغانستان قربانی گرفته است نباید ابزاری برای تأمین منافع برخی کشور ها باشد. مسلم یار با اشاره به خوشبینی‌ها و نگرانی‌ها در روند صلح افغانستان ابراز عقیده کرد که همکاران بین المللی افغانستان باید ازهرگونه معاملات پنهانی خودداری ورزند وزمینه نشست‌ها میان حکومت افغانستان ومخالفین را مهیا کنند.

وی تدویر انتخابات شفاف، سرتاسری وعادلانه را خواست مردم کشور خواند و گفت، حکومت و به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت های خود را در این راستا به وجه احسن ایفا کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید