روزنامه ملی انیس

مسعود اندرابی به حیث سرپرست وزارت داخله گماشته شد

مسعود اندرابی، معاون و سرپرست پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان به حیث سرپرست وزارت امورد داخله تعیین شده است.

منابع آگاه می گویند، آقای اندرابی به عنوان سرپرست جدید وزارت امور داخله برگزیده شده است و قرار است در آینده نزدیک به حیث سرپرست این وزارت معرفی و وظیفه اش را آغاز نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید