روزنامه ملی انیس

مسابقات جمناستیک برگزار گردید

مسابقات جمناستیک از زمانه های سابقه با بدن برهنه دریونان قدیم برگزار می شد اما طبقه اناث از این ورزش محروم بودند و نمی توانستند اشتراک کنند این ورزش توسط محمود سامی که یک نظامی ترکی بود در کشور ترکیه به افغانستان آورده شد، ورزشکاران این رشته ورزشی در چوکات وزارت معارف کشور تنظیم گردیدند ورزشکاران در جشن های ملی معارف جشن استقلال افغانستان به شکل بسیار بالا و شایانی درغازی استدیوم اجرا می نمودند. در سال ۱۳۶۴ توسط پوهندوی بریدجنرال شاه ملنگ متحد شامل کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی سپورت گردید.

جبار هوتک رئیس فدراسیون جمناستیک کمیته ملی المپیک گفت: مسابقات تیم ملی جمناستیک افغانستان پس از ۳۲ سال برگزار گردیده که در این مسابقات تقریباً از ۱۴ ولایت افغانستان ۲۰۰ ورزشکار اشتراک نموده بودند مقام اول را کابل مقام دوم را هرات مقام سوم را بلخ بدست آورد.

جبارهوتک اضافه نمود: این مسابقات از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ قوس سال ۱۳۹۷ سالجاری در مقر تربیت بدنی کمیته ملی المپیک جمنازیویم پنجصد نفری برگزار گردیده بود این مسابقات به کمک تربیت بدنی کمیته ملی المپیک صورت گرفت استاد جبار هوتک در اخیر گفت: از این به بعد مسابقات ورزشکاران جناستیک همه ساله برگزار خواهد گردید و نیز ورزشکاران این رشته ورزشی آماده مسابقه ورزشکاران خارجی می‎باشند.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید