روزنامه ملی انیس

مسئولیت امنیتی جلال آباد به قوای خاص پولیس سپرده شد

نیروهای خاص وزارت داخلۀ افغانستان مسؤلیت امنیتی شهر جلال آباد را از اردوی ملی تسلیم شدند.پس از وقوع چندین تهاجم و حملۀ انتحاری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی چندی قبل دستور داد تا مسؤلیت امنیتی این شهر از پولیس به نیروهای اردوی ملی سپرده شود.جاده های شهر جلال آباد شاهد حضور نیروهای خاص پولیس و تلاشی جدی وسایط توسط این نیروها بود.

به گفتۀ مقامات ننگرهار، این نیروهای در حال حاضر تنها مسؤلیت امنیتی شهر جلال آباد و مناطق نزدیک به آن را بر عهده دارند، اما می افزایند که طبق ضرورت به مناطق دور نیز فرستاده خواهند شد.در طول چند هفتۀ اخیر در نتیجۀ چندین حملۀ مسلحانه و انتحاری توسط گروه های مخالف دولت در مربوطات جلال آباد، ده ها تن به شمول نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید