روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مزاحمت  به ضرب المثل ها

ضرب المثل: چاه از کوه، آب می خورد.

مزاحم: حالا از بی اتفاقی و جنگ و خونریزی ناحق، چاه و چشمه و کوه هم «بی آب»
 شده اند.

***

ضرب المثل: چربی در دنبه نمانده، شوری درنمک.

مزاحم: پس، اینهمه بیماری های قلبی و فشار خون بالا و دیابت و… از روی چی پیدا شده راهی اند؟!

***

ضرب المثل: چشم از چشم می شرمد.

مزاحم: از همینرو بسیاری ها در چشم های شان عینک های سیاه می زنند!؟

***

ضرب المثل: چشم دزد به سر، چشم دشمن به پا.

مزاحم: … و جیبش خرید!

***

ضرب المثل: چه خوردی که هضم کرده نمی توانی؟

مزاحم: بیا از کلانکاران دیوارستان یاد بگیر که همه دنیا را خوردند و آروغ نزدند و گوشه شکم شان هنوز خبر نشده است!

ممکن است شما دوست داشته باشید