روزنامه ملی انیس

مرکز تشخیص سرطان ایجاد شد

مرکز تشخیص امراض سرطانی توسط داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه امروز درکابل افتتاح شد.

این مرکز درمحوطه لابراتور های مرکزی  وزارت صحت عامه در حالی ایجاد شد که بنابه  دریافت های وزارت صحت عامه میزان انواع سرطان ها درکشوررو به افزایش است .

به گزارش خبر نگارآژانس باختر، دراین مرکز۲۳ نوع معاینه لابرتواری انجام داده می شود که پیش ازاین مبتلایان امراض مختلف به خاطر تشخیص آن به خارج از کشور سفرمی کردند.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه دراین مورد گفت که اکنون دراین مرکز معایناتی  انجام داده می شود که قبلأ در داخل کشور امکانات آن وجود نداشت.

داکتر فیروز بیان کرد که در پهلوی  تشخیص سرطان انواع زهرهای مسموم کننده نیز قابل تشخیص می باشد .او افزود، معاینه نوعی از مرض سل نیز در این مرکز انجام می شود که مبتلایان آن به خاطر معاینه به پاکستان می رفتند.

این مرکز به هزینه یک میلیون دالر امریکایی ساخته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید