روزنامه ملی انیس

مروری بر رویداد های مهم کشور

یکصدو پنجاه جوان در پنجشیر حرفه فرا گر فتند
یکصدو پنجاه تن در پنجشیر دیروزازیک دوره آموزشی  شش ماهه فارغ شدند.
به گزارش خبرنگار محلی آژ انس باختر:  این جوانان پسرو دختر که در بخش های خیاطی  ، ترمیم موبایل ، موتر سایکل  و برق
آ موزش  دیده اند اسناد فراغت شان از سوی کمال الدین نظامی والی پنجشیر با حضور روسای ادارات دولتی  آن ولایت توزیع شد.
گفته می شود که بر علاوه سند فراغت برای کار آ موزان  وسایل و ابزار کاری نیز از سوی  ریاست کار و امور اجتماعی  توزیع شد.
این دوره آ موزشی در ولسوالی های عنابه ، دره آ بشار،  خنج و پر یان بر گزار شده بود.
روسای جدید دو اداره  در دایکندی  به کار آغاز کردند رو سای جدید اداره های  مبارزه  با حوادث  طبیعی و  مبارزه با مواد مخدر دایکندی به کار اغاز کردند.
به گزارش خبرنگار آژ انس باختر، انجنیر اسد الله سروری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی و ابراهیم اخلاقی  رئیس مبارزه علیه مواد مخدر که به تازگی تقررحاصل نموده اند توسط سید انور رحمتی والی دایکندی به کار کنان  آن اداره ها معرفی و به کار آغاز کردند.
گفته میشود که این دو نهاد از دو سال بدینسوتوسط سر پر ست ها اداره می شد.
بهره گیری ازمجهزترین کارخانه تصفیه نفت درغرب کشور مجهزترین کارخانه تصفیه نفت درولایت هرات با هزینه نزدیک به پانزده میلیون دالرامریکایی دردست احداث میباشد که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
این تصفیه خانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی درساحه یکصد جریب زمین در حال ساخت میباشد که میتواند بخش زیادی ازنیازمندی های مواد نفتی باشندگان ولایت هرات را تامین کند.
محی الدین نوری سرپرست ولایت هرات درجریان بازدید ازاین تصفیه خانه، خواهان توجه به کیفیت مواد نفتی تولیدی شد.
سرپرست ولایت هرات ابراز امیدواری کرد،  تا با آغاز بکار رسمی این تصفیه خانه ، بخش زیادی از واردات مواد نفتی کاهش یابد.
تصفیه خانه نفت انصار که امور نصب دستگاه های آن، تکمیل ودرحال حاضربه فعالیت آزمایشی آغازکرده است، سومین تصفیه خانه نفتی درسطح ولایت هرات میباشد که درسالیان اخیر ساخته شده است.
مسولان این شرکت میگویند: مجهزترین دستگاه ها وامکانات مورد نیاز این تصفیه خانه را از کشورهای معتبر جهان وارد و نصب کرده اند.
مسول این شرکت می گوید:” مواد اولیه مورد نیاز تولید دیزل پترول ونفت را به صورت نیمه خام ازکشورهای منطقه وارد وتوسط دستگاه های پیشرفته تصفیه وبه بازارعرضه می کنند.
درین تصفیه خانه درحال حاضر زمینه کار برای هشتاد تن مهیا شده است وقراراست این رقم به سیصد تن افزایش پیدا کند.
بازشماری آرای صدها محل رای دهی درننگرهاردرپی درخواست نامزدان معترض درپی درخواست نامزدان معترض به انتخابات مجلس نمایندگان   آرای صدها محل رای دهی در ولایت شرقی ننگرهار بازشماری می شود.
نامزدان معترض می گویند که دراین محل ها تقلب گسترده رخ داده است.
این نامزدان از کمیسیون انتخابات می خواهند تا تنها آ رای بایمتریک شده را بشمارند و مدار قراردهند.
به دلیل غیرفعال شدن شماری از دستگاه های انگشت نگاری در محل های رای دهی در روز انتخابات مجلس نمایند گان در افغانستان  ، برخی از رای دهنده ها بدون این دستگاه رای دادند ؛ اقدامی که انتقاد های زیادی را به همراه داشته است.
یک مسوول کمیسیون انتخابات درننگرهار به آژانس باخترگفت که قرار است در دو مرحله آرای سه صدو پنجاه وسه محل رای دهی با حضور نامزدان و ناظران بازشماری شود.
گفته می شود که این بازشماری کم از کم یک هفته را دربرخواهد گرفت.
ازسویی هم مسوولان کمیسیون رسید گی به شکایت های انتخاباتی ننگرهارمی گویند که با بازشماری آرای صدها محل تغییر فاحشی در نتایج نهایی برندگان انتخابات مجلس رونما خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید