روزنامه ملی انیس

مروری بر رویداد های مهم کشور

کندز

برنامه‌ یی به منظور حمایت از افتتاح و توضیح اهمیت اقتصای دهلیز ترانزیتی راه لاجورد در ولایت کندز برگزار شد.

در این محفل که در شهر کندز با حضور مسئولان، رئیس شورای ولایتی روسای ادارات دولتی، فعالان جامعه‌ مدنی، علما، بزرگان، جوانان و خبرنگاران برگزار شد، شرکت کنند‌گان حمایت شان را از راه “ترانزیتی لاجورد” اعلام داشتند.حشمت‌الله «رحیمی عرض‌بیگی» معاون و سرپرست مقام ولایت، قدمت راه لاجورد را به ۲۰۰۰ سال قبل از امروز بیان کرد و افتتاح مجدد این دهلیز ترانزیتی را ضربه اقتصادی و سیاسی به کشور های رقیب عنوان کرد.

وی افزود که کشور های شامل توافق‌نامه راه لاجورد اطمینان داده اند که به گونه لازم در راستای واردات و صادرات کالا های بازرگانی همکار و متعهد می‌باشند.

محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز، افتتاح
راه لاجورد را یک گام مثبت اقتصادی در کشور دانست و افزود که امید مردم نسبت به سرمایه گذاری در داخل کشور بیشتر شده است و با دلگرمی تمام کارهای زیربنایی  را انجام می دهند.سید جواد «جلالی» رئیس ترانسپورت زمینی کندز در این محفل گفت که این راه افغانستان را از طریق کشور‌ های آسیای میانه با اروپا وصل می‌کند و این راه یگانه راه بدیل و دهلیز اقتصادی در کشور می باشد که نزدیک‌ ترین و مطمین ترین راه ها ترانزیتی در کشور است.

در این محفل روسای پوهنتون، امور زنان، اتاق‌ های تجارت کندز و سایر سخنرانان نیز مقاله ‌های علمی شان را در پیوند به پیشینه راه لاجورد، اهمیت اقتصادی، سیاسی، اشتغال زایی و ارتباط این دهلیز تجارتی ارائه داشتند و حمایت و پشتیبانی شان را  از افتتاح راه لاجورد اعلام کردند.

این مسیر که جاده تاریخی و ترانزیتی قدیم محسوب می شود و ۲ هزار سال پیش، لاجورد بدخشان از این مسیر به کشور های آسیای میانه و اروپا صادر می‌ شد و به همین سبب به ‌نام راه لاجورد نام‌ گذاری شده است.

سمنگان

بیست کیلو متر سرک در سمنگان احداث ، تر میم و جغل اندازی شد.

این سرک به هزینه نودو هفت میلیون افغانی توسط  برنامه ملی راه سازی روستایی از بودجه انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات تکمیل شد.

عبدالرب حکیمی ریئس احیا وانکشاف د هات سمنگان به آژ انس باختر گفت که این سرک از مرکز  ولسوالی دره صوف پایئن آغاز شده است و در قریه هشت لیز  آن ولسوالی ختم شده است.

منبع افزود، کار این سرک در مد ت یک ونیم سال تکمیل شده است و در مسیر آن چهل ویک پایه پلچک و پنجصد و هفتاد ویک متردیوار استنادی به شکل  پخته و اساسی اعمار شده است.عبدالیقین احمدی ولسوال دره صوف  پایئن گفت که این سرک برای باشندگان آن ولسوالی  اهمیت اقتصادی  زیادی دارد ، مسیر معدن بزرگ زغال سنگ منطقه گوله و حصار را نیز به مرکز آن ولسوالی وصل کرده است.همچنان مشکلات ترانسپورتی حدود ده هزار خانواده را به مرکز ولسوالی یاد شده مرفوع کرده است.

بغلان

در سال روان یک هزار و دوصد وهفتاد وپنج محصل ازپوهنتون بغلان فارغ شدند. محمد داوود محتاج یار معاون ریاست پوهنتون بغلان
درمصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر گفت که با ختم سال تحصیلی ۱۳۹۷ یک هزارو دوصد و هفتادو پنج محصل شامل دختر و پسر
ازپوهنځی های پوهنتون بغلان فارغ شدند.

 محتاج یار گفت که پوهنتون بغلان دارای هفت پوهنځی می باشد که درآن پنج هزار و دوصد وچهل وسه محصل دختروپسر مصروف تحصیل اند و آن پوهنتون برای سال جدید تعلیمی خویش قابلیت جذب یک  هزارو پنجصد محصل جدید را دارا میباشد.

معاون پوهنتون بغلان گفت که لیلیه پوهنتون بغلان به هزینه بیش از بیست و شش ملیون افغانی به کمک مالی کشور هندوستان ازجانب وزارت تحصیلات عالی در حال ساخت قراردارد که بیست درصد کار آن پیشرفته است.

 او گفت درنظر است که در سال ۱۳۹۸ دوتعمیر جدید تدریسی درقریه حسین خیل شهر پلخمری ساخته شود.

هرات

ریاست زراعت، آبیاری ومالداری ولایت هرات از طریق مدیریت اقتصاد خانواده این ریاست با راه اندازی کارگاه آموزشی بسته بندی شیر ومحصولات زراعتی را برگزار کرد.

این کارگاه برای یک صدو سی تن از زن های ولسوالی های گذره، غوریان، زنده جان  و کرخ درمدت سه روز به شیوه های بسته بندی محصولات کشاورزی آشنا ساخته شدند.

این خانم ها عضو دوازده مرکز بسته بندی محصولات زراعتی می باشند که قبلا وسایل بسته بندی محصولات زراعتی را نیز دریافت کرده اند.

یک مسوول اداره زراعت ولایت هرات به آژانس باخترگفت که تلاش
می کنند تا با تربیه زنان در بخش مالداری و کشاورزی ، در اقتصاد خانواده ها بهبودی بیاورند.

لوگر

برای یک تعداد ازخانواده های بی بضاعت درولایت لوگر مواد خوراکی توزیع شد.به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، این مواد خوراکی شامل آرد، روغن، چای، بوره، دال، گندم، نمک، لوبیا و برنج می شد که از ذخیره گاه های غذایی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در شورا های انکشافی قریۀ نوآباد وکنجک  ولسوالی پل علم ولایت لوگر توزیع شد.این کمک ها توسط روستاییان و برنامۀ وجه مالی برای مشارکت اجتماعی (SIG) آماده شده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید