روزنامه ملی انیس

مروری بر رویداد های مهم کشور

جلوگیری ازیک رشته انفجارها در قندهار

ازیک رشته انفجارها درولایت قندهار جلوگیری شد.

منسوبان امنیتی بامداد دیروز ده ها ماین را از پررفت و آمد ترین محل های این ولایت  کشف و خنثی کردند.

یک قومندان اردوی ملی درقول اردوی اتل درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که این ماین ها در راه های پررفت و آمد غیرنظامیان ازسوی طالبان جاسازی شده بود.

اوگفت که درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده  اما تلاش ها برای شناسایی وبازداشت عاملان آن آغازشده است.

خبردیگر حاکیست که یک انبار جنگ افزار گروه طالبان در ولایت قندهار کشف شد.

این انبار در شمال شهرقندهار دریک خانه متروکه نگهداری می شد.

یک منبع امنیتی ولایت قندهار به آژانس باخترگفت که ازاین انبار چندین جنگ افزارسبک وسنگین ازجمله بمب و ماین های دست ساز به دست آمد است.

اما درپیوند به آن کسی بازداشت نشده است.

دو پروژه  در غور به  بهره بر داری سپرده شد

کار دو پروژه عام المنفعه در مر بوطات ولایت غور  تکمیل ومورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش  خبرنگار آژ انس باختر  این پروژه ها شامل اعمار یک  پایه پل موتر رو به درازای یازده متر و پهنای پنج متر و کانال آبیاری که مساحت دو صدو پنجاه متر می باشد که در شهر فیروز کوه وولسوالی دولینه به هزینه ده میلیون وششصدو سی هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات ساخته شده است .

منبع گفت ، با تکمیل شدن این پروژه سه صد جریب زمین زراعتی زیر آ بیاری قرار می گیرد و مشکل ترانسپورتی باشند گان
رو ستاهای شیدان وخم زرد رفع شده است .

شکار بی رویه  سبب انقراض  حیوانات وحشی در  بغلان شده است

شکار بی رویه و نا امنی صدمات بزرگ به محیط زیست  وحیات وحش  در بغلان وارد کرده است .

حاجی محمد حسن یک تن از باشندگان قریه جنگ  آغلی ولسوالی  دهنه غوری بغلان ۲۱در مصاحبه یی با خبرنگار آژ انس باختر گفت که کوه های جنگ آغلی که از سلسله کوه های هندوکش است دارای حیواناتی چون پلنگ ، آهو  ، گرگ  خرس و همچنان انواع طیور مانندکبک ، پرنده ها خوشخوان ، کبک دری بوده اکنون رو به انقراض
می باشد
.

او گفت که باشندگان قریه جنگ آغلی  تصمیم گر فته اند از ساحه یی که حیوانات وحش زند گی د ارد حفاظت کنند.

وی گفت پس از این به شکارچیان اجازه شکار داده نخواهد شد.

رحم خدا یک باشنده ولسوالی ده صلاح  بغلان گفت که در اندر آّب ها نسبت شکار بی رحمانه و بی رویه  شکار چیان علاوه بر انقراض حیوانات وحش  نسل ماهیان دریا  نیز از گزند شکار چیان در امان نبوده ورو به انقراض میباشد .

نور الله امینی  رئیس محیط  زیست بغلان نیز از شکار بی رویه
پرند گان و حیوانات وحشی  یاد کرد و از تمامی باشندگان بغلان  خواست  در حفظ ونگهداری پرندگان و حیوانات وحشی تلاش کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید