روزنامه ملی انیس

مروری بر رویداد های مهم کشور

پکتیا

به هزینه اضافه از یک ملیون و ۲۰۰ هزار افغانی کانال آبیاری زراعتی درولایت پکتیا ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی ساخته شد.

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: این کانال آبیاری درولسوالی چمکنی ولایت پکتیا به بهره برداری سپرده شد .

کانال یاد شده درمدت اضافه از سه ماه ساخته شده است که ۱۴۰ جریب زمین زراعتی را آبیاری می کند و از سهولت های آن ۳۶۷ خانواده مستفید میشوند. 

ننگرهار

کارپروژه ساخت سرک و کانال آبیاری درولایت ننگرهار ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز شد .

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: این پروژه درولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار ازطریق شورای انکشافی قریۀ امرخیل به هزینۀ چهارملیون افغانی تطبیق می شود و شامل ساخت سرک ها و کانال های آبیاری می باشد.

با تکمیل کاراین  پروژه ، ۵۱۹ خانواده درولسوالی سرخرود از سهولت های آن مستفید میشوند. 

بلخ

کارساخت یک شبکۀ آب آشامیدنی درولایت بلخ ازسوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی اخیراً، آغاز شده است .

به اساس معلومات ادارۀ اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: این شبکه آب آشامیدنی با ذخیرۀ آن به هزینۀ ۹۸۳ هزارافغانی ازسوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی ، درولسوالی خلم ولایت بلخ ساخته می شود.

با تکمیل کار این شبکه ، شماری از خانواده ها دروسوالی خلم از آب آشامیدنی صحی  مستفید می شوند.

سرپل

به خاطرمحافظت زمین های زراعتی وخانه های مردم درمربوطات ولایت سرپل، دیوار محافظتی ساخته شد.

به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، این دیوار محافظتی ازسوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به هزینۀ یک ملیون و ۹۰۰ هزار افغانی درقریۀ  (غنی ازبکیه ) مربوط مرکز ولایت سرپل ساخته شد .

با اعماراین دیوارمحافظتی  ۱۹۸  منازل خانواده و زمین های زراعتی شان از تهدید سیلاب ها رهایی می یابند.

لوگر

کار اعمار یک مسجد جامع و یک سالون فاتحه خوانی در ولایت لوگر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، به هزینه پنجاه میلیون افغانی از بودجه انکشافی شاروالی یک محراب مسجد جامع به گنجایش بیش از دو هزار نماز گزار و یک سالون فاتحه خوانی که ظرفیت یک هزار تن در مساحت پنج جریب زمین، در یک منزل به شکل پخته و اساسی در مدت شش ماه در شهر پل علم در مرکز لوگر ساخته می شود.

در جریان افتتاح کار مسجد که رئیس شورای ولایتی، رئیس امنیت ملی، شاروال پل علم، اعضای شورای ولایتی و بزرگان قومی مرکز لوگر حضور داشتند، محمدانورخان اسحاقزی والی لوگر گفت که با تکمیل شدن کار این مکان مقدس مشکل نبود عید گاه بزرگ و سالون فاتحه خوانی باشند گان لوگر مرفوع خواهد شد و علاوه کرد که تلاش می کنیم تا کار های ساختمانی مسجد و سالون فاتحه خوانی به شکل منظم مطابق به قرار داد به پیش برود.

بغلان

ریزش برف وباران دربغلان افزون بر امید واری دهقانان به کسب وکارسبب مشکلات فراوان به اقشار مستضعف ونادارآن ولایت نیزشده است.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: ریزش برف وباران دربغلان زمین گیر شده وجان تازه به فضای آلوده وناپاک محیط زیست بخشید، سردی هواعرصه زندگی را برای خانواده های فقیرکه توان خرید محروقات زمستانی را ندارند تنگ ساخته است.

دلاور مردی که تازه باخانواده اش نسبت خشکسالی از دره صوف سمنگان به شهر پلخمری آمده است می گوید، چهار ماه پیش از دره صوف سمنگان به شهر پلخمری آمده ام  به امید اینکه دراینجا برایم کار وغریبی میسر شود تا زندگی شباروزی راسپری کنم اما باتاسف هرقدر تلاش کردم دراین شهر موفق به دریافت کار نشدم وفعلا زندگی را با هزاران مشکل در هوای سرد زمستان سپری
 می کنم.

اوگفت چندین بار به مراجع امداد رسانی وسره میاشت مراجعه کردم هیچ کمکی از جانب نهاد های یاد شده دریافت نتوانستم.

شهلا که با دو فرزندش درهوای سرد زمستان دست به تگدی می‎زند گفت که شوهر ندارم روزانه درهوای سرد با دوکودک ام به خاطرتهیه لقمه نانی دست دراز می کنم تا کودکانم از گرسنگی جان ندهند.

اوگفت که سالهای قبل نهاد های امداد رسان برای شان درایام زمستان کمک می کرد ولی در سال روان فقرا ومستضعفان به باد فراموشی سپرده شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید